ARHIV NOVIC 2015« NAZAJ NA PRVO STRAN

12. Höflerjevi dnevi – več kot 150 udeležencev, 21 strokovnih prispevkov, zanimiva panelna razprava

12. in 13. novembra 2015 smo organizirali že 12. mednarodni simpozij Höflerjevi dnevi. V 21 strokovnih prispevkih, ki so temeljili na tehnoloških vprašanjih in bodočih izzivih na elektroenergetskem področju, kot so: problematika obratovanja elektroenergetskega sistema z velikim deležem obnovljivih virov, kompenzacija jalove moči in ukrepi za vzdrževanje napetostnih razmer v VN omrežju, HVDC prenos električne energije in tehnološke posebnosti, informacijske tehnologije v elektroenergetskem sistemu ter tehnike zmanjševanja vpliva VN omrežja in naprav na okolje, so domači in tuji avtorji predstavili svoja videnja in spoznanja. Panelna razprava pa je bila tokrat namenjena optimizaciji napetostnega profila v sistemu, s poudarkom na upravljanju z jalovo močjo.

Veseli nas, da se je tudi letos našega dogodka udeležilo več kot 150 domačih in tujih poslušateljev in predavateljev. Skupaj smo aktivno doprinesli, da je bil dogodek nadvse zanimiv in odmeven. Hvala vsem skupaj in vsakemu posebej!

Nasvidenje na 13. Höflerjevih dnevih!

November 2015

PIES 2015

12. in 13. novembra je v Portorožu potekala 8. konferenca »Posvetovanje o informatiki v energetiki Slovenije - PIES«, ki je obravnavala aktualne teme s področja informacijskih tehnologij na področju energetike. EIMV je tudi letos sooblikoval konferenco – Andrej Souvent je organiziral in vodil sekcijo Pametna omrežja in procesna informatika, ter kot panelist sodeloval na okrogli mizi o izmenjavi podatkov med deležniki na trgu z električno energijo.

November 2015

HÖFLERJEVI DNEVI 2015

Elektroinštitut Milan Vidmar letos, 12. in 13. novembra, organizira že 12. mednarodni simpozij Höflerjevi dnevi, ki tradicionalno obravnava probleme visokonapetostne tehnike. Tokrat smo se odločili, da tematiko razširimo na tehnološka vprašanja in bodoče izzive na elektroenergetskem področju. Naslov letošnjega mednarodnega simpozija bo ZAGOTAVLJANJE ZANESLJIVOSTI OB STRUKTURNIH SPREMEMBAH V ELEKTROENERGETSKEM SISTEMU.

K sodelovanju vabimo strokovnjake s svojimi strokovnimi prispevki za obravnavo, razstavljalce in sponzorje, ki bodo s svojo aktivno udeležbo obogatili ta tradicionalni dogodek.

Več o simpoziju si preberite na www.eimv.si/hofler

Oktober 2015

Sestanka IEC tehničnega komiteja TC37

Na Visokonapetostni fakulteti Tehnične univerze v Darmstadtu so se strokovnjaki (19) s področja odvodnikov prenapetosti zbrali na dveh sestankih IEC tehničnega komiteja TC37 (Prenapetostni odvodniki) MT4 in MT10.

 • Na sestanku MT10, ki je potekal 22. in 23. oktobra 2015, se je ukvarjalo s posodobitvijo standarda IEC 60099-5. Standard obravnava izbiro in priporočila za uporabo prenapetostnih odvodnikov.
 • Na sestanku MT4, ki je potekal 23. in 24. oktobra 2015 se je ukvarjalo s posodobitvijo standarda IEC 60099-4, -6, -8. Standardi obravnavajo različne tipe prenapetostnih odvodnikov.


Predstavnik Elektroinštituta Milan Vidmar, g. Miha Bečan, se je udeležil obeh sestankov kot povabljeni gost.

Na fakulteti je bil organiziran tudi ogled visokonapetostnega laboratorija in ostalih specializiranih preizkusnih laboratorijev.

Oktober 2015

INMR World Congress 2015

Ob 20. obletnici se je v Münchnu od 19. do 21 oktobra 2015 odvil že 12. INMR World Congress.

Predstavljenih je bilo več kot 125 referatov. Glavne teme konference so bile:<

 • Tehnične izboljšave izolatorjev za nadzemne vode in izolatorje za stikališča
 • Prihodnje potrebe pri načrtovanju nadzemnih vodov za optimizacijo videza in stroškov
 • Tehnične izboljšave dizajna in aplikacijo kabelskih sponk in končnikov za SN in VN kable
 • Trendi in nove tehnologije za energetske nelinearne upore
 • Obratovalne izkušnje uporabe odvodnikov prenapetosti in njihovega monitoringa
 • Spremembe zahtev izolacijskih materialov s prehodom z AC na VN in ZVN DC aplikacije
 • Izkušnje in pridobljeno znanje pri dizajnu izolatorjev za puščave in ostale ekstremne okoljske pogoje
 • Izkušnje pridobljene pri tehnologijah spremljanje stanja VN skoznjikov
 • Dizajn izolatorjev za optimizacijo VN DC in ZVN aplikacije
 • Izboljšane metodologije za pregled in vzdrževanje izolacije nadzemnih vodov in stikališč


Na razstavnih prostorih se je predstavilo 62 proizvajalcev elektro opreme (izolatorjev, skoznjikov, odvodnikov, ...), strojev in materialov za njihovo izdelavo ter visokonapetostnih laboratorijev za njihovo preizkušanje.

Kongres tako ponuja edinstveno možnost, da se združijo strokovnjaki, proizvajalci in uporabniki izolatorjev, odvodnikov in kabelskih končnikov, zato sta se ga, poleg predstavnika Elektroinštituta Milan Vidmar, udeležila še predstavnika slovenskih podjetji Izoelektro d.o.o. in Solvera Lynx d.d.

Slovesnost ob obletnicah rojstva bratov akademikov Milana in Josipa Vidmarja

22. septembra 2015 je Slovenska akademija znanosti in umetnosti organizirala slavnostni dogodek v spomin na brata akademika Josipa in Milana Vidmarja. V letošnjem letu je minila 130. obletnica rojstva našega ustanovitelja, akad. prof. dr. Milana Vidmarja, ter 120. obletnica akad. Josipa Vidmarja. Oba sta SAZU tudi predsedovala.

Na slovesnosti je prof. dr. Maks Babuder predstavil našega ustanovitelja kot velikega inženirja elektrotehnike. Spregovoril je o tem, kako je spoznal, kdo je bil Milan Vidmar, predstavil, zakaj in kako je akademik Milan Vidmar postal velik elektrotehnik, se dotaknil njegovih znanstvenih in poljudnih del, ga umestil v sam vrh elektrogospodarstva ter s ponosom prikazal, kako je leta 1948 ustanovil naš Inštitut. Akademik prof. dr. Ivan Bratko je akademika Milana Vidmarja predstavil kot velikega strokovnjaka in vrhunskega šahista. V svojem nagovoru je poslušalce popeljal v svet šaha skozi oči šahovskega velemojstra.

Vidmarjevega brata, akademika Josipa Vidmarja, sta v svojih nagovorih predstavila akad. prof. dr. Janko Kos in častni član SAZU, akad. prof. dr. France Bernik, ki opisal svoja srečanja z Josipom Vidmarjem.September 2015

Elektroinštitut na Elektrofestu dijakom približal skrivnosti elektromagnetnega sevanja

18.9.2015 smo štiri uveljavljene elektro institucije –Elektroinštitut Milan Vidmar, ELES, Fakulteta za elektrotehniko in GEN energija – med skoraj 500 dijaki širile energetsko pismenost in skupaj razbijale mite o elektromagnetnem sevanju. V okviru dogodka so strokovnjaki z že omenjenih inštitucij pripravili tako predavanja, znanstvene poskuse, družabne igre za lažje razumevanje znanstvenih tem kot publikacije, vse skupaj pa so začinili še z družabnim programom. Osrednji dogodek Elektrofesta v Ljubljani je bilo kot že leta poprej odprtje razstave v preddverju naše stavbe. Tokrat so na ogled postavili zbrana fotografska dela z mednarodnega natečaja Prenašamo energijo, ki ga je družba ELES organizirala v sodelovanju z Muzejem za arhitekturo in oblikovanje. Odprtja so se udeležili tudi direktorji elektro inštitucij – dr. Boris Žitnik, EIMV, mag. Uroš Salobir (v imenu Direktorja, g. Aleksandra Mervarja), ELES, Martin Novšak, GEN energija in dekan FE UL prof. dr. Igor Papič.

Ker je bila osrednja tema letošnjega Elektrofesta elektromagnetno sevanje, smo na Elektroinštitutu Milan Vidmar pripravili predstavitev, ki se je osredotočila na nizkofrekvenčna elektromagnetna polja v naravnem in življenjskem okolju. V visokonapetostnem laboratoriju smo demonstrirali meritev električnega in magnetnega polja omrežne frekvence pri različnih vrednostih napetosti in toka.

V ta namen smo na Elektroinštitutu izdali tudi priložnostno publikacijo z naslovom Elektomagnetno sevanje, ki je namenjena dijakom in mladostnikov, da svoje znanje še podkrepijo in nadgradijo.

Vsem sodelujočim in vsem dijakom se zahvaljujemo za podporo in izkazano naklonjenost. Se vidimo naslednje leto.September 2015

ELEKTROFEST 2015

Tudi letos bomo štiri uveljavljene elektro institucije, Elektroinštitut Milan Vidmar, ELES, Fakulteta za elektrotehniko in GEN energija, poskrbele za energetsko opismenjevanje dijakov. Na Elektrofestu bo vsaka organizacija pripravila različne strokovne sklope, v okviru katerih se bodo dijaki pobliže seznanili z elektromagnetnim sevanjem, ki je rdeča nit letošnjega Elektrofesta.

EIMV bo v visokonapetostnem laboratoriju demonstriral meritev električnega in magnetnega polja omrežne frekvence pri različnih vrednostih napetosti in toka. Družba ELES bo dijakom premierno prikazala animirani film o delovanju EES, strokovnjaki pa bodo pripravili predavanje na temo elektromagnetnega sevanja in daljnovodov. S strokovnjaki Gen energije pa se bodo dijaki z različnimi poskusi »sprehodili« po elektromagnetnem spektru. Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani pa pripravlja za dijake radijsko igro Lov na lisico. Po zaključku znanstvenega dela dijake čaka še zabavni del pred našo stavbo. Na dogodku ponovno pričakujemo skoraj 500 dijakov in mentorjev.

Vabljeni, v petek 18.9.2015, na Elektrofest!

September 2015

19th International Symposium on High Voltage Engineering

V Pilsenu na Češkem je od 26. 8. do 31. 8. 2015 potekal mednarodni simpozij o visoki napetosti ISH 2015. Udeležilo se ga je približno 580 raziskovalcev iz 39 držav, ki delujejo v okviru inštitutov, univerz in industrije. Simpozij predstavlja enega najpomembnejših srečanj z vidika visokonapetostne tehnike na svetu in ponosni smo, da Slovenijo že od samega začetka zastopa Elektroinštitut Milan Vidmar s svojimi znanstvenimi prispevki - letos so bili štirje. Prav tako pa nam je v ponos, da je prof. dr. Maks Babuder že od samega začetka član mednarodnega upravnega odbora ISH.

Simon Podkoritnik je v sklopu predstavitev avditoriju »Oral Session OA2: EMF Application« predstavil članek z naslovom »Analysis of the Impact of Reduction 400 kV Overhead Transmission Line Dimensions on the Transient Overvoltages” (soavtorja dr. Stane Vižintin in Boštjan Barl). Igor Rozman je v skupini “Poster Session PE1: OHL / CB Diagnosis“ predstavil članek “Evaluation of the Measures to Limit the Corona Noise Implemented on the 400 kV OTL Bericevo – Krsko” (soavtorji Miha Bečan, dr. Boris. Žitnik, Ivo Kobal in Borut Vertačnik). Vladimir Djurica je v skupini “Poster Session PC: HV Test & Measuring Technique” predstavil članek z naslovom “A Reference Testing Site for Evaluation of Dynamic Thermal Rating Algorithm Uncertanties in the Operation of Transmission Power Lines” (soavtorji Gašper Lakota, Miloš Maksič, Janko Kosmač in Jan Kostevc). Tim Gradnik pa je v isti skupini predstavil članek “Impact of optical fibre temperature sensors on dielectric withstand of oil channel in paperless winding insulation of power transformers” (soavtorji Juso Ikanovič, Blaž Janežič in Andrej Jurman).

Simpozij je osvetlil izzive, s katerimi se srečujejo raziskovalci na področjih visoke napetosti in omogočil izmenjavo znanj ter izkušenj, katerih imamo na inštitutu veliko in nas zato uvrščajo med vodilne svetovne znanstvene ustanove.

Iz Slovenije so se simpozija udeležili direktor EIMV dr. Boris Žitnik, prof. dr. Maks Babuder, mag. Marko Hrast, dr. Stane Vižintin, Borut Vertačnik, Vladimir Djurica, Igor Rozman, Tim Gradnik in Simon Podkoritnik.

September 2015

IEEE PESGM 2015

Zadnji teden julija 2015 je v Denverju (Colorado, ZDA) potekala konferenca IEEE PES GM 2015. Konference sta se udeležila sodelavca EIMV, dr. Miloš Maksić in mag. Dejan Matvoz. Dr. Maksić je na panelu "Ice-breaking projects in power systems" predstavil članek "Real-time assessment and short-term forecast of operational limits in the Slovenian transmission network".

Avgust 2015

CIGRE WG C4.39 Effectiveness of line surge arresters for lightning protection of overhead transmission lines in 9th Asia-Pacific International Conference on Lightning

Prvi sestanek CIGRE delovne skupine C4.39, v ponedeljek 22. junija 2015,
je bil v Nagoyi na Japonskem. Cilj skupine je tehnična publikacija CIGRE in članek v reviji ELECTRA na temo »Učinkovitost zaščite visokonapetostnih nadzemnih vodov pred udari strele z uporabo prenapetostnih odvodnikov«. V skupini sodeluje veliko priznanih strokovnjakov s tega področja in tudi Elektroinštitut Milan Vidmar ima svojega predstavnika. (WG-C4.39)

Med 23. do 27. junijem 2015 pa je v kongresnem centru Winc Aichi, ki se nahaja v Nagoyi na Japonskem, potekala že deveta azijsko-pacifiška mednarodna konferenca o strelah (APL2015). Organizacija je bila pod okriljem lokalnega organizacijskega odbora APL2015 in IEIE (Institute of Electrical Installation Engineers).
Sprejetih in na konferenci predstavljenih referatov je bilo 201. Avtorji prihajajo iz 25 držav, kar nakazuje, da je APL2015 postala širše mednarodno priznana konferenca. Predvsem na Japonskem, Singapurju ipd. zaradi velike gostote atmosferskih razelektritev in z njimi povezanih problemov temu področju namenjajo precejšno pozornost.
Konference se je udeležil tudi Miha Bečan, predstavnik Elektroinštituta Milan Vidmar. (http://apl2015.jp/))

Julij 2015

SVETOVALNI SERVIS – Udar strele

Čeprav so začetek poletja zaznamovale visoke temperature, na srečo še ni bilo hujših neviht in udarov strel. A poletje je še dolgo in ob nevihtah, ko grmi in temno nebo parajo strele, se lahko zgodi, da strela udari tudi v hišo in povzroči veliko škodo. Kaj moramo storiti, da preprečimo škodo in kako zavarovati hišo pred udarom strele sta v ponedeljkovem svetovalnem servisu na Prvem programu Radia Slovenija (15.6.2015) razložila sodelavca EIMV Vladimir Djurica in dr. Primož Hrobat.

Oddajo si lahko poslušate tu: www.rtvslo.si

Junij 2015

II. Elektroenergetski turnir 2015

ŠKUD Elektroinštitut Milan Vidmar je tudi letos zelo uspešno organiziral celodnevni košarkarski turnir, ki očitno postaja tradicionalni turnir elektroenergetskih podjetji. Potekal je potekal pod imenom II. Elektroenergetski turnir – Škofljica 2015.

Na finalnem turnirju so se zbrala moštva: ŠD Elektro Celje, ŠD KOLEKTOR, ŠKUD Elektroinštitut in ŠD ELES.

Končna razvrstitev:

 1. ŠD ELES
 2. ŠD Elektro Celje
 3. ŠKUD Elektroinštitut
 4. ŠD Kolektor

Vsem sodelujočim se zahvaljujemo in čestitamo za zelo profesionalno odigrane tekme.Julij 2015
23rd International Conference on Nuclear Engineering

V maju je na Japonskem v Tokiju, Makuhari Messe, Chiba potekala konferenca »23rd International Conference on Nuclear Engineering« (ICONE23), ki predstavlja eno izmed najpomembnejših srečanj iz področja nuklearnega inženiringa.

Konference se je udeležil tudi naš sodelavec Simon Podkoritnik, ki je predstavljal članek z naslovom “Diagnostics and Life-Cycle Assessment of Medium-Voltage Cables in Nuclear Power Plants During Regular Overhaul Process” ustvarjen s soavtorjema S. Manojlović in M. Janša.

Članek predstavlja trenutno najboljši pristop, ki ga na področju diagnostike kablov zagovorja, uvaja in izvaja Laboratorij za visoke napetosti na oddelku OVNEL Elektroinštituta Milan Vidmar, kar so z velikim zanimanjem prepoznali tudi udeleženci na konferenci.

Maj 2015
PRIZNANJA IN DIPLOME CIGRÉ TUDI SODELAVCEM ELEKTROINŠTITUTA

V okviru 12. konference slovenskih elektroenergetikov CIGRÉ-CIRED so bile v torek, 26. 5. 2015, podeljena priznanja za dolgoletno uspešno delo v slovenskem elektrogospodarstvu. Priznanje je prejel naš dolgoletni sodelavec, gospod Rado Isaković. Čestitamo!

Prav tako pa so bile podeljene diplome za najodmevnejše referate na zadnji konferenci v Laškem, leta 2013. Veseli smo, da so med nagrajenci sodelavci Elektroinštituta, ki so sami ali v sodelovanju s kolegi iz stroke pripravili članke, ki so bili najodmevnejši med vsemi objavljenimi. Več v prilogi:  Priznanja in diplome >>


Maj 2015
DR. STANE VIŽINTIN PREJEMNIK PLAKETE CIGRÉ ZA IZJEMNE PRISPEVKE V SLOVENSKI ENERGETIKI IN MEDNARODNE AKTIVNOSTI

Na slavnostni otvoritvi 12. konference slovenskih elektroenergetikov CIGRÉ v Portorožu, 25. 5. 2015, je naš sodelavec, dr. mag. Stane Vižintin, prejel plaketo za izjemne prispevke v slovenski energetiki in mednarodne aktivnosti. Čestitamo!

Stane Vižintin je bil rojen 14. 1. 1959 v Ljubljani. Visokošolski študij je opravil na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in leta 1983 diplomiral na smeri Industrijska elektrotehnika. Naslednje leto se je zaposlil na Oddelku za visoke napetosti Elektroinštituta Milan Vidmar. Na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani si je leta 1999 pridobil naziv magister elektrotehničnih znanosti.

Strokovni izpit za področje elektro stroke je opravil leta 1992. Med letoma 1991 in 2008 je kot asistent vodil laboratorijske vaje pri predmetu Visokonapetostna tehnika. Od aprila leta 2010 pa uspešno vodi Oddelek za visoke napetosti in elektrarne na Elektroinštituta Milan Vidmar. Doktoriral je leta 2011 na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Zagrebu. Že več let je zaslužni član SLOKO CIGRÉ in tajnik ŠK A3 ter mednarodnih združenj IEEE in CIGRÉ. V okviru slednjega deluje kot član-opazovalec v SC A3. Bil je tudi član  delovne skupine  WG A3.17, ki se je ukvarjala s problematiko odvodnikov prenapetosti. Dejavno sodeluje s Slovenskim inštitutom za standardizacijo, kjer je prisoten v več tehničnih odborih. Bil je tudi član Organizacijskega odbora mednarodnega simpozija ISH, ki se je odvijal leta 2007 v Ljubljani.

Med njegove glavne aktivnosti spadajo: kontrola izolacije VN objektov, merjenje prenapetosti, delo v VN laboratoriju, uvajanje informatike v delovne procese, avtomatizacija merilnih postopkov, računalniške simulacije prenapetostnih pojavov, izbira tehnologije in prevzemi VN naprav, delovanje strel in analiza strelovodne zaščite, koordinacija izolacije, daljnovodna tehnika, standardizacija, sodelovanje pri gradnji elektroenergetskih objektov in tehničnih pregledih.


Maj 2015
12. KONFERENCA SLOVENSKIH ELEKTROENERGETIKOV CIGRÉ-CIRED

Tridnevno srečanje slovenskih elektroenergetikov je potekalo v kongresnem centru BERNARDIN v Portorožu od ponedeljka, 25. maja, do srede, 27. maja 2015. Na konferenci je aktivno sodeloval tudi Elektroinštitut Milan Vidmar. Sodelavci so se predstavili z zanimivi strokovnimi članki, ki so prikazali znanje in raziskovalno delo Elektroinštituta.

Več o konferenci si lahko ogledate http://www.cigre-cired.si/article/Konferenca_2015.

Maj 2015
32. posvetovanje CIGRE Srbija

Na 32. posvetovanju CIGRE Srbije, ki je potekalo med 17. in 21. majem 2015 na Zlatiboru, sta naša sodelavca, Goran Milev in Vladimir Djurica, predstavila delo Elektroinšitututa Milan Vidmar in storitve sistema SCALAR.

Letošnji strokovni temi posvetovanja sta bili havarije v elektroenergetskem sistemu Srbije zaradi poplav, žleda in močnih vetrov v prejšnjem letu ter pregled dela ob desetletni liberalizaciji trga energije v Srbiji. Več o konferenci CIGRE v Srbiji si lahko preberete na http://cigresrbija.rs/.


Maj 2015
4. KONFERENCA MNE KO CIGRE - ČRNA GORA

V Črni gori je med 11. in 14. majem potekala 4. mendarodna konferenca MNE KO CIGRE 2015. Med 106 objavljenimi referati sta sodelavca EIMV Goran Milev in Vladimir Djurica predstavila uspešno izveden projekt za prenosnega operaterja Črne gore CGES a.d. "Implementacija korelator servisa sistema SCALAR na Crnogorskoj prenosnoj mreži". Več o konferenci si lahko preberete na http://www.cigre.me/.

Maj 2015
En.grids 2015

10. februarja je v hotelu Plaza (Ljubljana) potekala 6. konferenca o pametnih omrežjih. Konference sta se udeležila tudi naša sodelavca: g. Gregor Omahen kot moderator uvodnega omizja »Pametna omrežja zahtevajo pameten pristop!«, g. Andrej Souvent pa je predstavil prispevek »Napredna vizualizacija elektroenergetskega omrežja«. Več o konferenci http://www.energetika.net/en-dogodki/engrids-015.

Februar 2015