Novice

Preizkušanje VN kablov z resonančno metodo

05, Avgust, 2020

Elektroinštitut nenehno spremlja trgu na področju elektroenergetike in se mu skuša prilagajati. Na trend večanja števila VN kablovodov in potreb po preizkušanju se je odzval z nakupom mobilnega sistema za preizkušanje VN kablov z resonančno metodo. Sistem je bil v prvi vrsti namenjen preizkušanju 110 kV kablovodom. Kasneje je bila izvedena nadgradnja, ki je potekala v sodelovanju s proizvajalcem sistema. Ta trenutek je EIMV sposoben napetostno preizkusiti in izmeriti različne parametre tudi na 400 kV kablovodih. Ta napetostni nivo nas uvršča med redke evropske lastnike sistemov za preizkušanje visokonapetostnih kablovodov z resonančno metodo do vključno 400 kV nazivne napetosti.

Vse objave

20

prisotnosti na mednarodnih trgih

75

let raziskovalno-razvojne dejavnosti

80

strokovnjakov

3

akreditirani laboratoriji

6

specializiranih oddelkov

15000

enot knjižničnega gradiva

2600

izdelanih strokovnih študij

15

aktivnih sodelovanj v domačih in tujih organizacijah