EU projekti

Trajanje: 2020 - 2023

Tema:
OneNet

Ta projekt se financira iz sredstev programa za raziskave in inovacije Horizon 2020 v okviru EU v skladu s sporazumom o dodelitvi sredstev št. 957739.

Trajanje: 2020 – 2025

Tema:
RadoNorm - Towards effective radiation protection based on improved scientific evidence and social considerations - focus on radon and NORM

Ta projekt se financira iz sredstev programa za raziskave in inovacije Horizon 2020 v okviru EU v skladu s sporazumom o dodelitvi sredstev št. 900009.

Trajanje: 2019 – 2024

Tema:
Eurad - European Joint Programme on Radioactive Waste Management

Ta projekt se financira iz sredstev programa za raziskave in inovacije Horizon 2020 v okviru EU v skladu s sporazumom o dodelitvi sredstev št. 847593.

Trajanje: 2017 – 2019

Tema:
ENGAGE – ENhancinG stAkeholder participation in the GovernancE of radiological risks – Vključevanje deležnikov za boljše upravljanje z radiološkimi tveganji

Ta projekt se financira iz sredstev programa za raziskave in inovacije Horizon 2020 v okviru EU v skladu s sporazumom o dodelitvi sredstev št. 662287.

Trajanje: 2017 – 2020

Tema:
Napredne, skalabilne in varne IKT in IT tehnologije ter sistemi za izmenjavo podatkov med operaterji omrežji za podporo vključevanja razpršene proizvodnje in trga z električno energijo ter storitvami.

Ta projekt se 100% financira iz sredstev programa za raziskave in inovacije Horizon 2020 v okviru EU v skladu s sporazumom o dodelitvi sredstev št. 774500.

Trajanje: 2016 – 2019

Tema:
Razvoj naprednih e-rešitev za izravnavo in upravljanje pretokov v evropskem elektroenergetskem omrežju s poudarkom na čezmejni izrabi sekundarne regulacije in vključevanjem agregiranih razpršenih virov in odjema v to storitev.

Ta projekt se 100%financira iz sredstev programa za raziskave in inovacije Horizon 2020 v okviru EU v skladu s sporazumom o dodelitvi sredstev št. 691777.

Trajanje: 2016 – 2019

Tema:
Preučevanje elektroenergetskih sistemov z znatnim deležem generacije priključene preko močnostne elektronike s ciljem najti rešitve kako varno in zanesljivo obratovati EES v teh novih pogojih.

Ta projekt se 100% financira iz sredstev programa za raziskave in inovacije Horizon 2020 v okviru EU v skladu s sporazumom o dodelitvi sredstev št. 691800.

20

prisotnosti na mednarodnih trgih

70

let raziskovalno-razvojne dejavnosti

80

strokovnjakov

3

akreditirani laboratoriji

6

specializiranih oddelkov

15000

enot knjižničnega gradiva

2500

izdelanih strokovnih študij

15

aktivnih sodelovanj v domačih in tujih organizacijah