EU projekti

Trajanje: 2017 – 2020

Tema:
Napredne, skalabilne in varne IKT in IT tehnologije ter sistemi za izmenjavo podatkov med operaterji omrežji za podporo vključevanja razpršene proizvodnje in trga z električno energijo ter storitvami.

Ta projekt se 100% financira iz sredstev programa za raziskave in inovacije Horizon 2020 v okviru EU v skladu s sporazumom o dodelitvi sredstev št. 774500.