EU projekti

Trajanje: 2022 - 2025

Tema:
Ecosens - Ekonomski in socialni vidiki bodoče uporabe jedrske energije v družbi

Ta projekt se financira iz sredstev programa za raziskave in inovacije "EURATOM" v okviru EU v skladu s sporazumom o dodelitvi sredstev št. 101060920

Trajanje: 2022 - 2027

Tema:
Pianoforte - Prispevati k izboljšanju zaščite javnosti, delavcev, pacientov in okolja pred okoljsko, poklicno in medicinsko izpostavljenostjo ionizirajočemu sevanju

Ta projekt se financira iz sredstev programa za raziskave in inovacije "EURATOM" v okviru EU v skladu s sporazumom o dodelitvi sredstev št. 101061037

Trajanje: 2020 - 2023

Tema:
Onenet - Zagotoviti skladno vključevanje vseh akterjev v elektroenergetskem omrežju po Evropi za optimizacijo celotnega energetskega sistema in oblikovanje odprtega ter pravičnega trga

Ta projekt se financira iz sredstev programa za raziskave in inovacije Horizon 2020 v okviru EU v skladu s sporazumom o dodelitvi sredstev št. 957739

Trajanje: 2020 – 2025

Tema:
RadoNorm - Towards effective radiation protection based on improved scientific evidence and social considerations - focus on radon and NORM

Ta projekt se financira iz sredstev programa za raziskave in inovacije Horizon 2020 v okviru EU v skladu s sporazumom o dodelitvi sredstev št. 900009

Trajanje: 2019 – 2024

Tema:
Eurad - European Joint Programme on Radioactive Waste Management

Ta projekt se financira iz sredstev programa za raziskave in inovacije Horizon 2020 v okviru EU v skladu s sporazumom o dodelitvi sredstev št. 847593

Trajanje: 2017 – 2019

Tema:
ENGAGE – ENhancinG stAkeholder participation in the GovernancE of radiological risks – Vključevanje deležnikov za boljše upravljanje z radiološkimi tveganji

Ta projekt se financira iz sredstev programa za raziskave in inovacije Horizon 2020 v okviru EU v skladu s sporazumom o dodelitvi sredstev št. 662287

Trajanje: 2017 – 2020

Tema:
Napredne, skalabilne in varne IKT in IT tehnologije ter sistemi za izmenjavo podatkov med operaterji omrežji za podporo vključevanja razpršene proizvodnje in trga z električno energijo ter storitvami

Ta projekt se 100% financira iz sredstev programa za raziskave in inovacije Horizon 2020 v okviru EU v skladu s sporazumom o dodelitvi sredstev št. 774500

Trajanje: 2016 – 2019

Tema:
Razvoj naprednih e-rešitev za izravnavo in upravljanje pretokov v evropskem elektroenergetskem omrežju s poudarkom na čezmejni izrabi sekundarne regulacije in vključevanjem agregiranih razpršenih virov in odjema v to storitev

Ta projekt se 100%financira iz sredstev programa za raziskave in inovacije Horizon 2020 v okviru EU v skladu s sporazumom o dodelitvi sredstev št. 691777

Trajanje: 2016 – 2019

Tema:
Preučevanje elektroenergetskih sistemov z znatnim deležem generacije priključene preko močnostne elektronike s ciljem najti rešitve kako varno in zanesljivo obratovati EES v teh novih pogojih

Ta projekt se 100% financira iz sredstev programa za raziskave in inovacije Horizon 2020 v okviru EU v skladu s sporazumom o dodelitvi sredstev št. 691800

20

prisotnosti na mednarodnih trgih

75

let raziskovalno-razvojne dejavnosti

80

strokovnjakov

3

akreditirani laboratoriji

6

specializiranih oddelkov

15000

enot knjižničnega gradiva

2600

izdelanih strokovnih študij

15

aktivnih sodelovanj v domačih in tujih organizacijah