Evropski Projekti
Trajanje: 2016 – 2020 Tema:
Razvoj naprednih e-rešitev za izravnavo in upravljanje pretokov v evropskem elektroenergetskem omrežju s poudarkom na čezmejni izrabi sekundarne regulacije in vključevanjem agregiranih razpršenih virov in odjema v to storitev.
http://www.futureflow.eu/ Ta projekt se 100%financira iz sredstev programa za raziskave in inovacije Horizon 2020 v okviru EU v skladu s sporazumom o dodelitvi sredstev št. 691777.
Trajanje: 2016 – 2020. Tema:
Preučevanje elektroenergetskih sistemov z znatnim deležem generacije priključene preko močnostne elektronike s ciljem najti rešitve kako varno in zanesljivo obratovati EES v teh novih pogojih.
https://www.h2020-migrate.eu/ Ta projekt se 100%financira iz sredstev programa za raziskave in inovacije Horizon 2020 v okviru EU v skladu s sporazumom o dodelitvi sredstev št. 691800.
Trajanje: 2017 – 2020 Tema:
Napredne, skalabilne in varne IKT in IT tehnologije ter sistemi za izmenjavo podatkov med operaterji omrežji za podporo vključevanja razpršene proizvodnje in trga z električno energijo ter storitvami.
TDX-ASSIST Ta projekt se 100%financira iz sredstev programa za raziskave in inovacije Horizon 2020 v okviru EU v skladu s sporazumom o dodelitvi sredstev št. 774500.