Elektroinštitut Milan Vidmar

"Inženir naj bo predvsem človek in če to še ni, se mora potruditi, da to postane. Zato naj v svojih problemih išče tako lepoto kot resnico in ima v minljivosti svojega življenjskega dela oči odprte v to, kar je trajno..."

Elektroinštitut Milan Vidmar je vodilna slovenska inženirska in znanstveno-raziskovalna organizacija na področju elektroenergetike in splošne energetike. Z ekonomskega in tehnološkega vidika obravnava proizvodnjo, prenos in distribucijo električne energije. Izdeluje idejne in izvedbene študije, ekspertna poročila, tehnološke, ekološke in druge analize, izvaja nadzor nad kakovostjo in delovanjem elektroenergetskih sistemov ter naprav za potrebe elektroenergetskih podjetij, ministrstev ter državnih in regionalnih organov. Strokovnjaki na inštitutu prav tako izvajajo raziskovalne in razvojne projekte na ravni EU (Horizon 2020) in regionalnih ravneh, ki zahtevajo kompleksno obravnavo od idejne zasnove do uresničitve.

Osebna izkaznica

Ime podjetja ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR
Inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo
Skrajšano ime EIMV
Naslov Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, SI-Slovenija
ID za DDV SI11781939
Davčni zavezanec DA
Matična št. 5056462000
TRR SI56 0292 4001 2833 094 (Nova LB Ljubljana)
SI56 2900 0005 2139 976 (UniCredit Banka Slovenija)
Vpis v sodni register Okrožno sodišče Ljubljana (12.6.1975)
Ustanovitelj Slovenska akademija znanosti in umetnosti
E-pošta
Spletno mesto www.eimv.si
Tel. +386 1 474 3601
Fax. +386 1 425 3326
Direktor dr. Boris Žitnik, univ. dipl. inž. el.
Glavne dejavnosti R&R dejavnosti na drugih področjih naravoslovja in tehnologije (72.190)
Tehnično preizkušanje in analiziranje (71.200)

20

prisotnosti na mednarodnih trgih

75

let raziskovalno-razvojne dejavnosti

80

strokovnjakov

3

akreditirani laboratoriji

6

specializiranih oddelkov

15000

enot knjižničnega gradiva

2600

izdelanih strokovnih študij

15

aktivnih sodelovanj v domačih in tujih organizacijah