Skozi čas

2024

Danes

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022

Razvoj sistema za kompenzacijo jalove energije

Razvoj sistema za kompenzacijo jalove energije

2019

Vzpostavitev kabelske diagnostike z resonančno metodo na terenu

Zagon nadgradnje kabelske diagnostike z resonančno metodo do vključno 400 kV.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018

70 let ustanovitve Inštituta

2016, 2017

Vključitev v EU projekte iz programa Obzorje 2020

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010

Razvoj pametnih omrežij

Sistematični in celostni pristop k uvedbi pametnih omrežij v slovenski EES. Izdelani so bili naslednji dokumenti:

  • Vizija razvoja koncepta pametnih omrežij (2010)
  • Program razvoja pametnih omrežij – 1. del distribucijsko omrežje (2012)
  • Operativni načrt nacionalnega demonstracijskega projekta pametnih omrežij (2013)
  • Program razvoja pametnih omrežij – 2. del prenosno omrežje (2014)
Razvoj koncepta pametnih omrežij in sodelovanje v projektih s področja pametnih omrežij

2007

Organizacija simpozija ISH – Prenos znanja in izmenjava izkušenj

Mednarodni simpozij s področja visokonapetostne tehnike pod okriljem Elektroinštituta Milan Vidmar v Ljubljani leta 2007
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2001 - 2005 (2009)

Akreditacije laboratorijev po standardu ISO/IEC 17025 in standardu ISO/IEC 17020

1997

Vzpostavljanje sistema Scalar (sistem za avtomatsko lokalizacijo atmosferskih razelektritev)

Lokacije Scalar senzorjev
Jezero Catacumbo (največ udarov na Zemlji)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1985

Začetek plinske kromatografije za odkrivanje napak v transformatorjih

Začetek plinske kromatografije za odkrivanje napak v transformatorjih

1974

Sodelovanje pri načrtovanju in izgradnji prenosnega omrežja 400 kV

Referat EIMV: Problemi graditve in obratovanja elektroenergetskih sistemov za 380 kV. Izdaja leta 1972.
Referat EIMV: Problemi graditve in obratovanja elektroenergetskih sistemov za 380 kV. Izdaja leta 1972.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1973

Sodelovanje pri načrtovanju in izgradnji Nuklearne elektrarne Krško

Sodelovanje pri načrtovanju in izgradnji nuklearne elektrarne Krško
Meritve v Nuklearni elektrarni Krško

1962

Otvoritev laboratorija za visoke napetosti

Laboratorij za visoke napetosti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1952

Otvoritev laboratorija za energetsko kemijo in fizikalne raziskave (danes laboratorija OFKDT)

Laboratorij za energetsko kemijo in fizikalne raziskave

1948

Ustanovitev inštituta 1. junija 1948

Milan Vidmar
Milan Vidmar - Moj pogled na svet
 
 
 
 
 

20

prisotnosti na mednarodnih trgih

75

let raziskovalno-razvojne dejavnosti

80

strokovnjakov

3

akreditirani laboratoriji

6

specializiranih oddelkov

15000

enot knjižničnega gradiva

2600

izdelanih strokovnih študij

15

aktivnih sodelovanj v domačih in tujih organizacijah