Skozi čas

 • 2018
 • 70 let ustanovitve Inštituta

 • 2016, 2017
 • Vključitev v EU projekte iz programa Obzorje 2020

 • 2010
 • Razvoj pametnih omrežij

  Zavedajoč se kompleksnosti tematike in pomena dobrih temeljev – konceptov, smo se raziskovalci Elektroinštituta Milan Vidmar in Fakultete za Elektrotehniko, Univerze v Ljubljani, skupaj lotili sistematičnega in celostnega pristopa k uvedbi pametnih omrežij v slovenski EES. Izdelani so bili naslednji dokumenti:

  • Vizija razvoja koncepta pametnih omrežij (2010),
  • Program razvoja pametnih omrežij – 1. del distribucijsko omrežje (2012),
  • Operativni načrt nacionalnega demonstracijskega projekta pametnih omrežij (2013),
  • Program razvoja pametnih omrežij – 2. del prenosno omrežje (2014).
 • 2007
 • Organizacija simpozija ISH – Prenos znanja in izmenjava izkušenj

 • 2001 - 2005 (2009)
 • Akreditacije laboratorijev po standardu ISO/IEC 17025 in standardu ISO/IEC 17020

 • 1997
 • Vzpostavljanje sistema Scalar (sistem za avtomatsko lokalizacijo atmosferskih razelektritev)

 • 1985
 • Začetek plinske kromatografije za odkrivanje napak v transformatorjih

 • 1974
 • Sodelovanje pri načrtovanju in izgradnji prenosnega omrežja 400 kV

 • 1973
 • Sodelovanje pri načrtovanju in izgradnji Nuklearne elektrarne Krško

 • 1962
 • Otvoritev laboratorija za visoke napetosti

 • 1952
 • Otvoritev laboratorija za energetsko kemijo in fizikalne raziskave (danes laboratorija OFKDT)

 • 1948
 • Ustanovitev Inštituta 1.6.1948