Članstva

Elektroinštitut Milan Vidmar aktivno sodeluje v naslednjih domačih in mednarodnih ustanovah, inštitutih, svetih, društvih in strokovnih organizacijah. S svojim znanjem in izkušnjami prispevamo k razvoju naših strokovnih področij.

 • EZS - Energetska zbornica Slovenije
 • CIGRÉ - International Council on Large Electric Systems, Paris
 • Elektrotehničko društvo Zagreb, Zagreb
 • ENS - Bern
 • The European Academy of Sciences and Arts, Salzburg
 • FORATOM - European Atomic Forum, Bruselj
 • IEC - International Electrotechnical Commission, Ženeva
 • IEEE - The Institute of Electrical and Electronic Engineers, Inc., Palo Alto, NJ
 • NACE International, Houston
 • ÖVE, Dunaj
 • VGB PowerTech, Essen
 • Društvo SLOKO CIGRE-CIRED, Ljubljana
 • Elektrotehniška zveza Slovenije, Ljubljana
 • Gospodarska zbornica Slovenije - SILAB, Ljubljana
 • Gospodarsko interesno združenje Ekološki gozd, Velenje
 • Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, Ljubljana
 • IZS Inženirska zbornica Slovenije, Matična sekcija elektro inženirjev, Ljubljana
 • KSC - Komite za nuklearno varnost
 • Nacionalni komite PIARC Slovenija, GIZ, Ljubljana
 • SIST - Slovenski inštitut za standardizacijo, Ljubljana
 • Slovenski nacionalni naftni komite SNNK pri Svetovnem naftnem Kongresu WPC. Ljubljana
 • Strokovna komisija za preveritev usposobljenosti operaterjev v NEK
 • Strokovna skupina za analizo nezgode v NEK
 • WEC - World Energy Council, Slovenski odbor, Ljubljana
 • Zbornica varnosti in zdravja pri delu (ZVD), Ljubljana

20

prisotnosti na mednarodnih trgih

75

let raziskovalno-razvojne dejavnosti

80

strokovnjakov

3

akreditirani laboratoriji

6

specializiranih oddelkov

15000

enot knjižničnega gradiva

2600

izdelanih strokovnih študij

15

aktivnih sodelovanj v domačih in tujih organizacijah