Splošne informacije
Podatki

Kje smo

Povpraševanje
AKTUALNOARHIV NOVIC
PRIPRAVE NA DRUGO KONFERENCO REGIONALNE CIGRE CENTRALNE IN JUGOVZHODNE EVROPE – Sporočilo predsednika Svetovalnega tehničnega odbora prof. dr. Maksa Babudra

Dne 18. in 19. oktobra je bil sestanek Predsedstva CIGRE-SEERC v Carigradu (Istanbul, Turčija), ki ga je gostil Turški nacionalni komite CIGRE. Iz obsežnega dnevnega reda smo izbrali in navajamo dve novici:

  • Poročilo o Prvi SEERC konferenci v Portorožu, poročal je predsedujoči konferenci mag. Krešimir Bakič (ELES) in
  • Poročilo o 3. sestanku Svetovalnega tehničnega odbora SEERC (ATC) v Pragi in obravnava predloga Pravinika za delo ATC, ki ga je pripravil pretekli in sedanji predsedujoči ATC prof. dr. Maks Babuder (EIMV)

Na sestanku so sodelovali predstavniki 11 držav Centralne in Jugovzhodne Evrope. Na tem sestanku je bil podpisan pristopni dokument za članstvo NC CIGRE Kosova v SEERC-u.

Obravnavan je bil tudi program in organizacija naslednje (druge) konference SEERC, ki bo v Kijevu, Ukrajina v juniju naslednje leto.

November 2017
European Lightning Detection Workshop (ELDW) 2017

Evropsko delavnico za odkrivanje strel (ELDW) smo v času od 17. do 20. oktobra, ob podpori Inštituta Mihajlo Pupin, organizirali v srbski prestolnici Beograd. Z Inštitutom Mihajlo Pupin na srbskem trgu s prodajo storitev sistema SCALAR nastopamo že 2 leti. Uspešno sodelujemo pa tudi s srbskim prenosnim operaterjem, EMS Srbija.

Na letošnji delavnici so se predstavili naši sodelavci z naslednjimi članki: Vladimir Djurica »Livestock protection against lightning strike«, Miha Bečan »Usage of LLS Data for Operation, Design and Protection of Electric Power Networks«, Primož Hrobat »Use of the SCALAR system lightning data for rehabilitation of the earthing of the power line towers in Goran Milev »Implementation of SCALAR services in TSO EMS«.

V okviru delovnega programa je potekalo tudi zasedanje evropskega združenja EUCLID, katerega člani smo vse od njegove ustanovitve leta 2000. Danes EUCLID združuje operaterje sistemov za lokalizacijo strel iz več kot 20 evropskih držav. Lokacija letošnje delavnice tako ni naključna, saj smo združenje EUCLID želeli predstaviti našim uporabnikom v Srbiji.

S ponosom velja poudariti še, da je bil na zasedanju združenja naš sodelavec, Goran Milev izbran za predstavnika EUCLID združenja, in sicer z mandatom 3 let.

Oktober 2017
UDELEŽBA NA KONFERENCI V RIMU

13. oktobra 2017 je v Rimu na Univerzi La Sapienza potekala konferenca, ki je obravnavala naslednje tematike: izkušnje italijanskih TSO in DSO v teku zadnjih dvajsetih let pri delovanju sistemov v stanjih ogroženosti, zlasti pred naravnimi katastrofami (žled, sneg, potresi, poplave, vročina in suša ter požari), obramba pred hudimi posledicami, zagotovitev dobave električne energije v kriznih stanjih in ponovni zagon razpadlega sistema.

Slovenska udeleženca, prof. dr. Maks Babuder (Elektroinštitut Milan Vidmar) in mag. Krešimir Bakič (ELES) sta na konferenci nastopila z referatom »Strengthening the resilience of the Slovenian electric grid considering new approach«. Referat predstavlja izkušnje slovenskega elektrogospodarstva v razmerah naravnih katastrof: specifične obremenitve in posledice ter ukrepe za obrambo pred bodočo ogroženostjo. Posebej je bil prikazan odziv slovenskih TSO in DSO na prizadevanja Evropske komisije in ENTSO-E ter ACER pri uveljavljanju nekaterih novih obratovalnih navodil, zlasti: Network Code on Emergency and Restoration in tudi Network Code on Requirements for Grid Connection of Generators. Pri tem prikazu je bil poudarek na vsebini študij za spoznavanje obnašanja slovenskega sistema kot celote ter njegovih delov v stanjih povečanih obremenitev in specifičnih dinamičnih stanjih.

Oktober 2017
Elektroinštitut Milan Vidmar in podjetje Smart Com d.o.o. vabita na prvi mednarodni hackathon »HackElect«.

Od 7. do 8. oktobra bo na Fakulteti za računalništvo in informatiko potekalo dvodnevno tekmovanje kreativnih posameznikov, ki razmišljajo izven okvirov, z namenom najti inovativne rešitve na področju elektroenergetike in tehnologij »pametnih omrežij«.

V pičlih 48 urah bodo posamezniki in ekipe iz različnih držav z inovativnimi pristopi, rešitvami in idejami reševale izzive s področja elektroenergetike in tehnologij »pametnih omrežij« (Smart Grid). Na dogodek so vabljeni tako študenti računalništva, informatike, energetike kot tudi prava, biologije, mednarodnih odnosov ter ostalih smeri študija. Vrata bodo na široko odprta tudi za vse entuziaste, študente po duši, ki jih tovrstni dogodek in tematika zanimata. Na HackElectu bodo imeli udeleženci priložnost razvijati napredne rešitve, snovati nove produkte ter prikazati vse svoje veščine v sklopu petih razpisanih tematskih izzivov:

- termografija in obdelava slik;
- spremljanje strel na Scalar Web in mobilni aplikaciji;
- Scalar razvoj zalednega sistema;
- napovedovanje vzorcev v IP omrežjih Interneta stvari;
- podatkovna analitika nad podatki iz pametnih števcev.

Za najboljše tri ekipe je razpisan denarni sklad v skupni vrednosti 10.000 EUR. Vsi tisti, ki se bodo še posebej izkazali, pa bodo dobili priložnost za zaposlitev.

Več na http://www.hackelect.com/

September 2017
CIGRE SC C4 International Colloquium on Lightning and Power Systems

V prostorih Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani je bil 18. in 19. septembra 2017 mednarodni kolokvij CIGRE študijske skupine C4 z naslovom »International Colloquium on Lightning and Power Systems«. Bienalnega kolokvija se je udeležilo okoli petdeset strokovnjakov s celega sveta in med njimi vrsta vrhunskih strokovnjakov na tem področju.

Elektroinštitut Milan Vidmar je imel kot soorganizator vidno vlogo tekom celega kolokvija. Kolokviju je predsedoval prof. dr. Maks Babuder. Organizacijski odbor so sestavljali dr. Boris Žitnik, kot predsednik organizacijskega odbora ter dr. Stane Vižintin, Miha Bečan in Tim Gradnik kot člani.

Otvoritveni slovesnosti in pozdravnim nagovorom sta sledili dve vabljeni predavanji. Dr. Uwe Riechert je imel predavanje o zelo hitrih prenapetostih v visokonapetostnih s plinom izoliranih postrojih (GIS) z naslovom »Very Fast Transient Overvoltages (VFTO) in HV Gas-Insulated Substations: Origin, Simulation, Testing and Insulation Co-ordination Approach”.

Čast drugega vabljenega predavatelja je doletela dr. Staneta Vižintina, ki je predstavil referat z naslovom »Importance of Lightning Data for HV Power-System Overvoltage Protection and Analyses«.

V nadaljevanju kolokvija je bilo predstavljenih še osemindvajset referatov na deset prednostnih tem.

Klemen Jevnikar je predstavil referat z naslovom »Comparison of lighting strike specific energy calculation between SIST EN 62305-1 standard and IEC TR 60071-4 technical report using Rise-Time and Peak-To-Zero time measured by Lightning Localization System«, soavtorjev Gorana Mileva in Vladimirja Djurice.

Analizo obnašanja pilotne postavitve 212 linijskih odvodnikov prenapetosti na vodu DV 2 × 110 kV Gorica–Divača je predstavil Miha Bečan v referatu z naslovom »Lightning Performance Improvement of an Overhead Transmission Line After Surge Arresters Installation«, soavtorjev Boštjana Barla, Bojana Volka, Jureta Praznika in Gorana Mileva.

September 2017
Šesti festival za krepitev energetske pismenosti med mladimi Elektrofest

Ljubljana, 15. september 2017 - Že šesto leto zapored so strokovne moči združile družbe ELES, Gen energija, Elektroinštitut Milan Vidmar in Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Mladim so tokrat približali delovanje elektroenergetskega sistema.

Elektroinštitut Milan Vidmar, družba ELES, Gen energija, in Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani so za več kot 400 dijakov pripravile štiri »elektro-postaje« oziroma strokovne sklope na temo elektroenergetike. Strokovnjaki družbe ELES so za dijake pripravili predavanje, na katerem so jim na zanimiv in interaktiven način predstavili, kako deluje slovenski elektroenergetski sistem in kakšna je v njem vloga družbe ELES. Zaposleni na Elektroinštitutu Milan Vidmar so dijake popeljali v visokonapetostni laboratorij, v katerem že več kot petdeset let izvajajo preizkuse naprav, ki obratujejo v elektroenergetskem sistemu. V laboratoriju so dijakom predstavili tudi sistem za avtomatsko lokalizacijo atmosferskih razelektritev Scalar in simulirali pojav strele. Družba GEN energija je dijakom predstavila simulacijo delovanja Nuklearne elektrarne Krško, na Fakulteti za elektrotehniko UL pa so dijaki preko igre spoznali principe prenosa električne energije od elektrarn do porabnikov. Pred poslovno stavbo družbe ELES je Zavod 404 predstavil tri projekte dijakov, ki so nastali pod okriljem zavoda – arkadno konzolo (napravo za igranje računalniških igric), growbox (notranji rastlinjak) in hovercraft (vozilo, ki se premika na zračno blazino).

V okviru dogodka je ob 10. uri v preddverju poslovne stavbe družbe ELES in EIMV potekala tudi uradna otvoritev dogodka, na kateri so udeležence nagovorili direktor Področja za informatiko in telekomunikacije družbe ELES, mag. Venčeslav Perko, vodja Oddelka za vodenje in delovanje elektroenergetskih sistemov na EIMV, mag. Andrej Souvent, in dekan Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, prof. dr. Gregor Dolinar.

Zbrane je uvodoma pozdravil mag. Venčeslav Perko, direktor Področja za informatiko in telekomunikacije družbe ELES, ki je poudaril, da se v družbi ELES zelo dobro zavedajo pomena krepitve energetske pismenosti med mladimi. »Znanje in razumevanje energije in energetike sta pomembna podlaga za odgovorno oblikovanje naše energetske prihodnosti«, je še dodal mag. Venčeslav Perko.

V imenu Elektroinštituta Milan Vidmar je zbrane nagovoril vodja Oddelka za vodenje in delovanje elektroenergetskih sistemov mag. Andrej Souvent, ki je poudaril, da zahteva transformacija elektroenergetskega sistema (EES), spodbujena z masovno integracijo obnovljivih razpršenih virov energije in novih načinov rabe električne energije, nove koncepte načrtovanja, obratovanja in vodenja EES, ter pospešen razvoj novih tehnologij, med katerimi imajo vse večji delež informacijske tehnologije. Zahteva pa tudi visoko usposobljene strokovnjake ter hkrati energetsko pismene uporabnike, saj uporabnik v novih konceptih prehaja iz pasivnega v aktivnega udeleženca. »Izobraževanje - na vseh nivojih - je tako ključnega pomena za uspešno izvedbo prehoda v sodoben EES. Pri tem je treba poudariti, da postaja energetika še bolj interdisciplinarna, s še posebej vse bolj izstopajočim in hitro naraščajočim deležem informacijskih in komunikacijskih tehnologij, tehnologij strojnega učenja in umetne inteligence,« je zaključil mag. Andrej Souvent.

»Taki dogodki so priložnost mladim na zelo neposreden in atraktiven način predstaviti eno izmed področij elektrotehnike in so rezultat dobrega sodelovanja Fakultete za elektrotehniko z gospodarstvom, ki mu na fakulteti pripisujemo izjemno velik pomen« je izpostavil dekan Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, prof. dr. Gregor Dolinar.

Po uvodnih nagovorih so si zbrani ogledali razstavo z naslovom EIMV Skozi čas, ki jo je pripravil Elektroinštitut Milan Vidmar. Razstava, ki bo na ogled predvidoma vse do naslednjega leta, popelje delovanje EIMV skozi čas, od zgodnjih začetkov v letu 1948, pa vse do današnjih dni. Na nazoren način prikazuje, kako je bil EIMV osnovan in pri katerih pomembnih dogodkih je sodeloval. Predstavlja pa tudi raziskovalna področja, ki jih s svojo dejavnostjo pokriva in kako vidi svojo vlogo v prihodnosti.

September 2017
Proti udarom strele je najbolj učinkovit strelovod

Hudi nalivi, sunki vetra, pravi šov strel in grmenje so spremljevalni orkester poletnih neviht, ki naj bi bile v prihodnje tudi zaradi podnebnih sprememb vedno bolj ekstremne. Na Elektroinštitutu Milan Vidmar, kjer deluje tudi Slovenski center za avtomatsko lokacijo atmosferskih razelektritev, so pojasnili, kakšne posledice na hiši lahko pusti strela, kaj je najboljša zaščita pred njimi in kaj storiti, če se v naravi znajdemo sredi nevihte.

Povezava: Priloga časopisa Delo

September 2017
20th International Symposium on High Voltage Engineering, Buenos Aires (Argentina)

V Buenos Airesu v Argentini je od 28. 8. do 1. 9. 2017 potekal 20. mednarodni simpozij o visoki napetosti ISH 2017. Udeležilo se ga je približno 370 raziskovalcev iz 37 držav, ki delujejo v okviru inštitutov, univerz in industrije. Simpozij predstavlja enega najpomembnejših srečanj s področja visokonapetostne tehnike na svetu in ponosni smo, da Slovenijo že od samega začetka zastopa Elektroinštitut Milan Vidmar s svojimi znanstvenimi prispevki - letos so bili trije. Smotrno je izpostaviti tudi, da je prof. dr. Maks Babuder član mednarodnega upravnega odbora ISH, ki med drugim odloča o temah in lokacijah simpozijev.

Mag. Vladimir Djurica je avditoriju »Oral Session OF1: HV Systems« predstavil članek z naslovom »Dynamic Thermal Rating of power lines – improved model and measurements in rainy conditions” (soavtorja Gregor Kosec in dr. Miloš Maksić). Mladen Iglič je v skupini “PB2: Transient voltages“ predstavil članek “A solution to optimal performance of overvoltage protection in cases of Cable-OHL and Cable-GIS interconnection” (soavtorji Rado Ferlič, Robert Maruša in Ivo Kobal). V skupini “Poster Session PC: HV Test & Measuring Technique” je Simon Podkoritnik predstavil članek glavnega avtorja Miha Bečana z naslovom “A Challenging Case of Overhead Transmission Line Lightning Performance Improvement by Means of Line Surge Arrester Installing” (soavtorji prof. dr. Maks Babuder, Boštjan Barl, Bojan Volk, Goran Milev in Jure Praznik).

Iz Slovenije so se simpozija udeležili pomočnik direktorja EIMV prof. dr. Maks Babuder, dr. Stane Vižintin (EIMV), mag Vladimir Djurica (EIMV), Mladen Iglič (EIMV), Simon Podkoritnik (EIMV), dr. Robert Maruša (ELES) in mag. Milan Vižintin (SODO),

Po končanem simpoziju je bila skupina slovenskih udeležencev sprejeta tudi na veleposlaništvu Republike Slovenije v Argentini, kjer je bilo predstavljeno naše delovanje na področju visoke napetosti, hkrati pa smo bili deležni zanimive predstavitve delovanja in povezanosti slovenske manjšine v Argentini. Velika zahvala gre predvsem predsedniku slovenske manjšine v Argentini g. Damianu Ahlinu in njegovi gospe Mariani Pirc, ki sta si vzela čas za predstavitev Buenos Airesa, delovanja slovenske manjšine in povezanosti z domovino.Avgust 2017
Obisk iz Estonije

Elektroinštitut so obiskali predstavniki estonskega operaterja prenosnega omrežja Elering in univerze Tallinn University of Technology, s katerimi sodelujemo tudi na evropskem projektu Migrate. Predstavili smo jim projekte, ki jih izvajamo pri nas in si izmenjali izkušnje na skupnih področjih. Ogledali so si tudi naš visokonapetostni laboratorij.

Avgust 2017
IEEE PES GM 2017

Letošnje generalno zasedanje IEEE PES GM je potekalo v Chicagu, Illinois v Združenih državah Amerike. Zasedanja sta se udeležila tudi dr. Miloš Maksić in mag. Dejan Matvoz. Mag. Matvoz je na zasedanju predstavil njun članek z naslovom »Analysis of Voltage Notching in a Low Voltage Industrial Network During the Operation of a Six-Pulse AC/DC Converter«.

Julij 2017
Sodelujte na mednarodnem hackathonu HackElect!

Elektroinštitut Milan Vidmar skupaj s podjetjem Smart Com d. o. o. organizira strokovno raziskovalni mednarodni hackathon HackElect, http://www.hackelect.com/#home, na področjih energetike, obdelave velikih količin podatkov in IoT.

HackElect bo potekal od 7. do 8. oktobra 2017 v prostorih FRI, Ljubljana. Trenutno so razpisani ti izzivi: IR termografija v energetiki, obdelava podatkov sistema strel Scalar, analiza podatkovnega prometa v energetiki in podatkovna analitika pametnih števcev.

Neposredno so vabljeni študenti s fakultet v Sloveniji in sosednjih držav, posredno pa tudi širše. Pričakujemo do 120 udeležencev, organiziranih v manjših ekipah do 5 članov.

Sodelavci EIMV in podjetja Smart Com d. o. o. bodo med HackElect sodelujočim nudili strokovno podporo in kasneje tudi ocenjevali izdelke. Za najboljše je predviden skupni denarni sklad v vrednosti 10000 €.

Julij 2017
Odobritev novega raziskovalnega projekta

Elektroinštitut Milan Vidmar je v sodelovanju s konzorcijem partnerjev dobil odobren raziskovalni projekt na programu H2020 z naslovom: Coordination of Transmission and Distribution data eXchanges for renewables integration in the European marketplace through Advanced, Scalable and Secure ICT Systems and Tools (TDX-ASSIST). Cilj projekta je razvoj novih IKT orodij in tehnik za razširljivo, varno in interoperabilno izmenjavo podatkov med operaterji prenosnih sistemov in distribucijami. Izmenjava podatkov bo vezana na prihodne mednarodne standarde in tehnološke rešitve. Končni rezultat bodo v polnosti definirani vmesniki za avtomatsko varno izmenjavo podatkov, med vsemi deležniki z upoštevanjem IEC standardov.

Ena ključnih vlog bo tudi praktična izvedba pilota in analize rezultatov na infrastrukturi, ki jo bo EIMV pripravil skupaj s podjetjema Elektro Gorenjska in Eles.

Julij 2017
13. konferenca CIGRE-CIRED

13. konferenca CIGRE-CIRED se je tokrat odvijala od 22. do 24. maja v štajerski prestolnici Maribor. Dogodek, ki je izjemna priložnost za izmenjavo znanja in izkušenj strokovnjakov, ki se tako ali drugače ukvarjajo z energetiko.

Sodelavci Elektroinštituta so prispevali večje število strokovnih člankov. Prav tako so proaktivno sodelovali v razpravah glede vprašanj in dilem, kje smo in kam gredo trendi bodočega razvoja elektroenergetskega sistema, tako doma kot v tujini.

Stališča, predstavitve naših sodelavcev ter njihovo strokovno delo je vzbudilo veliko zanimanja in pozitivne odzive ostalih udeležencev. S tem Elektroinštitut nadaljuje svojo poslanstvo, krepi svojo vlogo in tako uspešno prispeva k razvoju slovenske elektroenergetike v korist vseh, za boljši danes in jutri.

O konferenci je za medije spregovoril prof. Babuder na RTV SLO TV Maribor:
http://4d.rtvslo.si/arhiv/tele-m/174473039
(od 4:45 minute naprej)

Hvala vsem sodelavcem Elektroinštituta, ker s svojim delom prispevate k temu uspehu!Povezava: CIGRE-CIRED 2017Maj 2017
V Oddelku za visoke napetosti in elektrarne je bil januarja v celoti opremljen nov mobilni laboratorij

V Oddelku za visoke napetosti in elektrarne je bil januarja v celoti opremljen nov mobilni laboratorij. Predviden je za opravljanje vseh standardnih meritev predvsem s področja kontrole izolacije na terenu. Merilna oprema omogoča preskušanje energetskih in instrumentnih transformatorjev, generatorjev, motorjev, odvodnikov, odklopnikov, ločilnikov, SN stikalnih blokov in kablov. Najnovejša naprava je namenjena za merjenje statičnih in dimamičnih upornosti navitij. Vgrajena računalniška oprema se uporablja v celotnem procesu vse do končne izdelave poročila.Januar 2017
3. slovenska konferenca o vzdrževanju elektroenergetskih objektov (distribucija, prenos, proizvodnja)

V Novi Gorici je potekala sedaj že tradicionalna tretja konferenca o vzdrževanju elektroenergetskih objektov, katere se je udeležilo okoli 150 strokovnjakov. Prvič se je aktivno vključilo tudi sklop proizvodnja električne energije.

Tematika vzdrževanja je bila tako obravnavana po petih različnih sklopih:

  • Tehnični predpisi, standardi, vplivi na kakovost el. energije
  • Sistemi vzdrževanja, strateško vzdrževanje, optimizacija vzdrževanja
  • Problematika vzdrževanja v elektrarnah
  • Vzdrževanje VN omrežja, DV in RTP-ji (110 kV, 220 kV, 400 kV)
  • Vzdrževanje elementov distribucijskega omrežja (do 45 kV)


S strani EIMV so bili predstavljeni trije referati.

Več o konferenci: kliknite tukajNovember 2016
Nova metoda v LVN

V Laboratoriju za visoke napetosti je bila v letošnjem letu uvedena nova, zelo zahtevna preizkusna metoda za kontrolo mineralnih transformatorskih olj.
Gre za standardno meritev PDIV (Partial Discharge Inseption Voltage) po IEC 61294, ki pa je bila razširjena še z meritvami nekaterih dodatnih parametrov v znanstveno-raziskovalne namene.

Merilna celica je bila po načrtih naših inženirjev izdelana v slovenskem podjetju. Bistven element celice je zgornja elektroda – igla s premerom 1 mm in točno določenim radijem konice (3 µm), ki jo je po vsaki meritvi treba zamenjati. Igle nam dobavlja japonsko podjetje Ogura Jewel Industry.

Elektroinštitut Milan Vidmar je s tem, v svetovnem merilu postal ena redkih ustanov, ki z najsodobnejšo opremo to metodo izvaja (v Evropi ne poznamo nikogar).November 2016
10. jubilejno posvetovanje o elektrodistribucijskih omrežjih CIRED Srbije

V Vrnjački Banji poteka 10. jubilejno posvetovanje o elektrodistribucijskih omrežjih CIRED Srbije z regionalno udeležbo. Že tradicionalno smo na dogodku prisotni s svojim razstavnim prostorom, kjer predstavljamo storitve inštituta s poudarkom na sistemu SCALAR, ki se že uporablja tudi na področju Srbije.September 2016
Na znanstvenem festivalu Elektrofest mlade seznanjali o pametnih omrežjihŽe peto leto zapored smo 16. septembra 2016 strokovne moči združile družbe Elektroinštitut Milan Vidmar, ELES, Gen energija in Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Med več kot 400 dijaki smo že peto leto zapored širili energetsko pismenost. Tokrat smo mladim na zanimiv in interaktiven način predstavili pametna omrežja in njihov pomen za delovanje elektroenergetskega omrežja v prihodnosti.

Osrednja tema letošnjega Elektrofesta so bila pametna omrežja in strokovnjaki na Elektroinštitutu Milan Vidmar so predstavili aplikacijo korelator izpada daljnovodov zaradi udara strel in probleme, s katerimi se soočimo pri vključevanju obnovljivih virov energije v elektrodistribucijsko omrežje, ter načine, kako jih reševati v okviru rešitev pametnih omrežij. Družba Eles je pripravila predavanje, v katerem so mladim povedali kaj so pametna omrežja, zakaj jih potrebujemo ter kakšne spremembe bodo prinesla odjemalcem. Družba GEN energija je pripravila poseben izziv – tekmovanje v oblikovanju čim bolj ustrezne energetske mešanice, s katero zadostimo dnevnim potrebam Slovenije po električni energiji. Na Fakulteti za elektrotehniko UL pa so dijaki prek igre spoznali principe prenosa električne energije od elektrarn do porabnikov. Pred poslovno stavbo družbe ELES in EIMV je Zavod 404, mladinski tehnološki center, dijakom predstavil dva projekta, ki sta nastala pod njihovim okriljem – brezpilotno letalo IKARUS, delo dijakov GSŠRM Kamnik, in robotsko vozilo 3BOT, ki se lahko premika po stopnicah, delo dijakov Gimnazije Moste. Dijaki so se lahko preizkusili tudi v mini tekmovanju s katapultom.

Ob slavnostnem odprtju dogodka in razstave pod okriljem družbe Eles so občinstvo nagovorili predstavniki podjetij dr. Boris Žitnik, direktor EIMV, mag. Miran Marinšek, direktor področja za upravljanje s sredstvi in projekti družbe Eles, ter dekan FE UL, prof. dr. Igor Papič.

Zbrane je uvodoma pozdravil mag. Miran Marinšek, direktor področja za upravljanje s sredstvi in projekti družbe Eles, ki je poudaril, da se pomena pametnih omrežij v Elesu zelo dobro zavedajo, zato jim posvečajo veliko pozornosti. »Veseli nas, da je tudi Evropska komisija prepoznala naše aktivnosti na področju pametnih omrežij in odobrila projekt FutureFlow, ki ga koordinirajo naši strokovnjaki«, je še dodal mag. Marinšek.

»Delo na področju pametnih omrežij zahteva širok spekter znanj iz elektrotehnike, energetike, informatike in telekomunikacij. V Sloveniji ta znanja imamo, uspešni smo pri razvoju novih izdelkov, konceptov in tehnoloških rešitev ter aktivno sodelujemo v mednarodnih projektih s številnimi znanimi in uglednimi inštitucijami«, je poudaril dr. Boris Žitnik, direktor EIMV.

Dekan Fakultete za elektrotehniko, prof. dr. Igor Papič pa se je vprašal, ali imamo tudi v Sloveniji pametna omrežja? »Seveda, pri izvajanju razvojnih projektov na področju pametnih omrežij smo med vodilnimi državami v Evropi. Različni koncepti pametnih omrežij se preizkušajo v slovenskih distribucijskih omrežjih in tudi v prenosnem omrežju«, je zaključil prof. dr. Papič.

Veseli smo, da se vsako leto znova na tem dogodku srečamo s tolikšnim številom dijakov, ki so naš glas prihodnosti.

Se vidimo naslednje leto!September 2016
CIGRE Pariz

Tudi letos je od 21. do 26. avgusta potekala tradicionalna konferenca elektroenergetikov »CIGRE Session« v Parizu, ki se tradicionalno prireja na dve leti. Prijavljenih je bilo okoli 3200 udeležencev z vsega sveta. Med njimi so bili tudi strokovnjaki iz Slovenije. Z Elektroinštituta Milan Vidmar so bili poleg direktorja dr. Borisa Žitnika in prof. Maksa Babudra prisotni še mag. Maja Končan-Gradnik, Biljana Čuček, mag. Breda Cestnik, Tim Gradnik, mag. Igor Rozman, Miha Bečan in dr. Stane Vižintin. V strokovnem programu v ŠK B2 sta bila med drugimi predstavljena tudi naslednja članka:

- B2-301 »Innovation-Section: Test-run for uprating a 220 kV OHL to 380 kV using insulated cross-arms and coated conductors«, Maks Babuder, Stane Vižintin in sedem tujih avtorjev
- B2-313 »Corona noise comparison of the standard and surface treated conductors obtained with monitoring of the newly erected 400 kV line and with corona testing in high-voltage laboratory«, Igor Rozman, Miha Bečan, Maks Babuder, Borut Vertačnik

Poleg predstavitev člankov je na konferenci potekalo tudi delo v okviru različnih strokovnih teles. S tem v zvezi bi veljalo poudariti predvsem naslednje: izvolitev Tima Gradnika na mesto tajnika ŠK A2 in dodelitev organizacije mednarodnega kolokvija ŠK C4 »Lightning and Power Systems« v letu 2017 Sloveniji.

September 2016
IEEE PES GM

V Bostonu, MA (ZDA), je potekalo letošnje generalno zasedanje IEEE PES GM. Zasedanja sta se iz EIMV-ja udeležila dr. Miloš Maksić in mag. Dejan Matvoz. Dr. Maksić je predstavil članek z naslovom Dynamic Thermal Rating of Power Lines in Raining Conditions - Model and Measurements.

Več o tem: http://www.pes-gm.org/2016/

Julij 2016
Konferenca GROUND'2016 & 7th LPE in zbor CIGRE WG C4.23 (tehnični komite)

V Porto de Galinhasu v Braziliji je od 4. 6. do 9. 6. 2016 potekala mednarodna konferenca GROUND'2016 & 7th LPE, namenjena vsem raziskovalcem, ki delujejo na področju analiz zanesljivosti obratovanja daljnovodov, raziskav atmosferskih razelektritev, detekcije in lokalizacije atmosferskih razelektritev ter ozemljilnih sistemov.

Referat z naslovom “Reliability of the Double Barrel-Shaped 400 kV Transmission Line with one or Two Ground Wires Regarding Lightning Overvoltages” je predstavil Simon Podkoritnik s soavtorji: Borutom Vertačnikom (ELES), Matevžem Perhavcem in Goranom Milevom.

V okviru konference je zasedal tudi zbor tehničnegakomiteja CIGRE WG C4.23 v Porto de GalinhasBrazilija, na katerega je bil povabljen tudi naš sodelavec Simon Podkoritnik. Predlagan in potrjen je bil za člana skupine, kar za nas pomeni veliko priložnost, da se pokažemo svetu in še bolj povežemo z največjimi strokovnjaki na tem področju.

Glavna naloga skupine je določitev vodila »Guide to procedures for estimating the lightning performance of transmission lines«, ki bo inženirjem po svetu pomagalo pri izvajanju analiz zanesljivosti obratovanja daljnovodov iz vidika udarov strel. Vodilo bo vsebovalo metode, po katerih se analiza izračunava, določitev začetnih pogojev in minimalne zahteve, ki jih potrebuje inženir za izvedbo pri izvajanju izračunov in simulacij.

Julij 2016
20. memorial prof. dr. Milana Vidmarja na Bledu

Šahovska zveza Slovenije letos med 24. junijem in 4. julijem organizira tradicionalni mednarodni šahovski turnir - 20. memorial prof. dr. Milana Vidmarja. Turnir poteka na Bledu, v Grand Hotelu Toplice, kjer so v preteklosti že šahirali najmočnejši svetovni šahisti, med njimi svetovni prvaki Aljehin, Smislov, Talj, Petrosjan, Fischer in Kasparov.

Na turnir v spomin na prof. dr. Milana Vidmarja, znanstvenika in svetovnega šahovskega velemojstra, se je odzvalo deset močnih velemojstrov. Med njimi so najboljši slovenski velemojstri in reprezentanti na čelu z Domžalčanom Luko Leničem, sodelujejo pa še Jure Borišek, Aleksander Beljavski, Matej Šebenik in Jure Škoberne. Nastopili bodo tudi Zdenko Kožul (Hrvaška), Ivan Ivaniševič (Srbija), Andrei Volokitin (Ukrajina), Arkadij Naiditsch (Azerbajdžan) in Liviu-Dieter Nisipeanu (Nemčija). Seveda so vsi omenjeni šahisti velemojstri.

Predsednik organizacijskega odbora za pripravo turnirja in častni predsednik ŠZS Milan Kneževič je na novinarski konferenci poudaril, da je ŠZS po desetih letih znova organizirala zelo močan turnir v spomin na Milana Vidmarja. Gre ne le za velik šahovski, temveč tudi športni dogodek, ki bo nedvomno odmeval tudi v tujini. Orisal je osebnost prof. dr. Milana Vidmarja, ki ni bil samo velik šahist in znanstvenik, temveč je bil tudi sodnik na velikih svetovnih tekmovanjih, kot je bila leta 1950 šahovska olimpijada v Dubrovniku, sodil pa je tudi na prvem povojnem dvoboju za naslov svetovnega šahovskega prvaka leta 1948 v Moskvi. Prof. dr. Vidmar je bil tudi pobudnik za ustanovitev Šahovske zveze Jugoslavije leta 1929 in Šahovske zveze Slovenije leta 1935.

Na Elektroinštitutu z veseljem sodelujemo pri tem velikem šahovskem dogodku.

Več o tem: http://www.vidmarjevmemorial.si/info/

Junij 2016

III. Elektroenergetski košarkarski turnir 2016

ŠKUD Elektroinštitut je tudi letos zelo uspešno organiziral celodnevni košarkarski turnir, ki se je uveljavil kot tradicionalni turnir elektroenergetskih podjetij.

Potekal je pod imenom III. Elektroenergetski turnir – Škofljica 2016.

Na finalnem turnirju so se zbrala moštva:
ŠD ELES, ŠD Elektro Celje, ŠD KOLEKTOR ETRA, ŠD Elektro Ljubljana in ŠKUD Elektroinštitut.

Prepričljivo je zmagala ekipa ŠD ELES, ki je že tretje leto zapored pokazala svojo premoč. Prav tako gre pohvala tudi ostalim udeležencem, predvsem ekipi ŠD Elektro Celje, ki je z okrnjeno postavo prišla do odličnega 2. mesta, ŠD Elektro Ljubljana za požrtvovalnost ter ŠD KOLEKTOR ETRA za odločnost in fair-play. Ne glede na zadnje mesto ekipe ŠKUD Elektroinštitut pa se lahko vseeno pohvalimo, saj je naš sodelavec Gregor Omahen pometel z vso konkurenco pri metanju trojk in osvojil prvo mesto. Najboljši igralec turnirja (MVP) je bil Aljaž Pavlič iz ekipe ŠD ELES.

Končna razvrstitev:

ŠD ELES
ŠD Elektro Celje
ŠD Elektro Ljubljana
ŠD Kolektor ETRA
ŠKUD Elektroinštitut

Vsem sodelujočim se zahvaljujemo in čestitamo za profesionalno odigrane tekme.


Junij 2016
OBISK OSNOVNOŠOLCEV NA EIMV

Elektroinštitut Milan Vidmar so 3. 6. obiskali osnovnošolci OŠ Danila Lokarja iz Ajdovščine, 13. 6. pa še osnovnošolci iz OŠ Braslovče. Predstavili smo jim dejavnosti inštituta. Poseben poudarek predstavitve je bil na streli: nastanek strele, kako se pred strelo zavarujemo in kako spremljamo strele s pomočjo sistema SCALAR. Po predstavitvi je v visokonapetostnem laboratoriju EIMV sledil še pogovor o pomenu elektrike, prevodnikov in izolatorjev. Na koncu pa smo v laboratoriju opravili še poizkus preboja na suhi in na mokri izolatorski verigi. Nad slednjim so bili otroci še posebej navdušeni.


Junij 2016
DAN BREZ ELEKTRIKE NA OSNOVNI ŠOLI SPODNJA ŠIŠKA

Ob dnevu odprtih vrat z naslovom »Dan brez elektrike«, ki je 21. 4. 2016 potekal na Osnovni šoli spodnja Šiška, se je na povabilo ge. Irene Stegnar predstavil tudi Elektroinštitut Milan Vidmar.

Ob dnevu brez elektrike so otroci na stojnicah prikazali, kako se lahko zabavajo in opravljajo različna opravila brez električne energije, na eni izmed stojnic pa je naš inštitut predstavil dejavnosti oddelkov in še posebej sistem SCALAR.

Ob tej priložnosti sta bili prestavljeni tudi obe raziskovalni nalogi, ki so ju s pomočjo podatkov iz sistema SCALAR pripravili učenci 6. in 8. razreda OŠ Spodnja Šiška. Učencem so bile najzanimivejše fotografije strel ter video posnetek s preskokom na izolatorju, posnet na Oddelku za visoko napetost in elektrarne. Veliko zanimanja so za Inštitut pokazali tudi starši.

April 2016
PRVA REGIJSKA ENERGETSKA KONFERENCA CIGRÉ
(SEERC - South East European Regional CIGRÉ)

Bernardin, Portorož, 7. 6. 2016–8. 6. 2016

V Portorožu, v Kongresnem centru Bernardin, bo od 7. 6. 2016 do 8. 6. 2016 potekala prva regijska energetska konferenca CIGRÉ. Ta konferenca je prva, ki združuje gospodarski, akademski in industrijski del elektroenergetike v srednji in jugovzhodni Evropi.

Na konferenci bodo v ospredju naslednje prednostne teme:

Tema 1: Energetska in okoljska politika v regiji (podteme: energetski strateški programi, zelene strategije, nove znanstvene metodologije, novi projekti v regiji)

Tema 2: Problematika podmorskih kablov v regiji (podteme: projekti v Jadranskem morju, projekti v Sredozemskem morju, okoljska vprašanja kablovodov)

Tema 3: Vidiki regionalnega energetskega trga (podteme: prihodnost JV evropskega trga z energijo, novi projekti interkonekcij, metering, udeležba odjemalcev na trgu)

Tema 4: Inovacije na področju elektroenergetske infrastrukture v regiji (podteme: projekti Smart Grid, tehnične in ne-tehnične inovacije, električna vozila, novi poslovni okviri, pametne storitve)

Naši raziskovalci bodo na konferenci predstavili svoje znanstvene prispevke, sodelovali pa bomo tudi kot sponzorji.

Več informacij najdete na spletni strani SEERC: http://www.cigre-seerc.org/

Junij 2016
Kotnikovi dnevi 2016

24. in 25. marca 2016 so v Radencih potekali že 37. Kotnikovi dnevi – izobraževanje s področja močnostne elektrotehnike in sodobnih inštalacij, ki je namenjeno strokovnjakom elektroenergetike s področja vzdrževanja, projektiranja ter investicijske dejavnosti. Letos so bile predstavljene novosti s področja alternativnih virov električne energije in njihovo vključevanje v elektroenergetske sisteme, novi standardi SIST s področja električnih inštalacij, učinkovita raba inteligentnih električnih instalacij, dosedanje izkušnje investitorjev, uporaba in vplivi led razsvetljave na električne instalacije, delo pod napetostjo na nizkonapetostnih instalacijah in vzdrževanje, ekologija na področju elektroenergetike ter vplivi na okolje.
Na Kotnikovih dnevih se je predstavil tudi kolega EIMV, mag. Dejan Matvoz, s člankom: »Spremembe in dopolnitve navodila za priključevanje in obratovanje elektrarn inštalirane električne moči do 10 MW.«

Marec 2016

Obnovljeni udarni generator

V Laboratoriju za visoke napetosti je bila uspešno izvedena obnova in preskus udarnega generatorja. Opravljene so bile konstrukcijske spremembe in vgrajeni novi polnilni kondenzatorji.

Z generatorjem lahko sedaj ustvarjamo napetostne udare do naslednijh velikosti:

  • atmosferska udarna napetost 1,2/50 µs: 1,8 MV
  • stikalna udarna napetost 250/2500 µs: 1,2 MV


Na ta način lahko v celoti preskušamo naprave za 400 kV nivo z izmenično in udarno napetostjo, kar do sedaj ni bilo mogoče.

Februar 2016
EIMV sodeluje na dveh EU projektih iz okvirnega programa Obzorje 2020  

Konec januarja sta bila uvodna sestanka dveh projektov iz programa Obzorje 2020 v katerih kot član konzorcijev sodeluje tudi Elektroinštitut Milan Vidmar. Projekta sta se začela s 1.1.2016 in bosta trajala štiri leta.

V okviru projekta »FutureFlow - Designing eTrading Solutions for Electricity Balancing and Redispatching in Europe« bo zasnovana, razvita in v pilotnih projektih preizkušena platforma za čezmejno trgovanje in izrabo sistemskih storitev, kot so sekundarna in terciarna regulacija ter redispečiranje. Hkrati bo raziskana in preizkušena možnost uporabe aktivnega upravljanja odjema za potrebe sekundarne regulacije. Več informacij: FUTUREFLOW-PR.pdf

Projekt MIGRATE »Massive InteGRATion of power Electronic devices« se ukvarja s problematiko bodočega elektroenergetskega sistema v katerem bo znaten delež proizvodnih virov priključen na omrežje preko močnostne elektronike, kar prinaša veliko novih težav in izzivov, kot na primer zmanjšanje inercije sistema, ki je potrebna za stabilnost frekvence, zmanjšanje kratkostičnih tokov, težave s kvaliteto napetosti, idr. Več informacij: MIGRATE-PR.pdf

Januar 2016