Vpliv elektroenergetskih naprav na okolje

Dejavnosti oddelka

Dejavnosti oddelka za vplive elektroenergetskih naprav na okolje so razdeljene v tri glavne skupine: razvojne in raziskovalne, aplikativne dejavnosti ter strokovne ocene in mnenja o elektroenergetskih objektih.

Področja dela

Osnovna dejavnost oddelka je reševanje problemov s področja vplivov elektroenergetskih objektov na bližnje postroje in okolje. Vsebina dela je vezana na raziskovalno dejavnost posameznih problemov s področja vplivov in varstva ter aplikativno dejavnost, kjer izsledke raziskav uporabljamo v vsakdanjem življenju. Za uspešno delovanje na spodaj naštetih področjih je oddelek primerno opremljen s potrebnimi orodji, instrumentarijem in mobilnimi laboratoriji. Oddelek deluje na naslednjih področjih:

 • ozemljitve,
 • kratki stiki in zaščita,
 • elektromagnetno sevanje (EMS),
 • elektromagnetna združljivost (EMC),
 • kvaliteta napetosti,
 • hrup,
 • korozija vkopanih struktur,
 • razsvetljava EE postrojev in svetlobno onesnaževanje okolice,
 • induktivni vplivi naprav elektroenergetskega sistema na druge sisteme v okolju,
 • strokovne ocene in mnenja za potrebe naročnikov,
 • sodelovanje pri zagotavljanju zakonskih zahtev ob izgradnji elektroenergetskih objektov,
 • varstvo pri delu.

Meritve

 • meritve upornosti ozemljitvenih sistemov,
 • meritve napetosti dotika,
 • meritve porazdelitev potenciala,
 • meritve galvanskih povezav,
 • meritve strelovodnih naprav,
 • meritve električnih inštalacij,
 • meritve specifičnih upornost
 • meritve električnega in magnetnega polja (tudi po pooblastilih Ministrstva za okolje in prostor in Ministrstva za zdravje)
 • meritve prehodnih prenapetosti v sekundarnih tokokrogih elektroenergetskih objektov
 • meritve kakovosti napetosti
 • meritve hrupa, ki ga povzročajo elektroenergetski objekti s svojim obratovanjem
 • meritve korozijskih parametrov,
 • meritve vplivov enosmernih uhajajočih tokov železniške vleke.
 • meritve svetlobnega onesnaževanja okolja

Laboratorij

Certifikati

Kontakt

Telefon: +386 1 474 37 11

Vodja oddelka

dr. Primož Hrobat, univ. dipl. inž. el.
Telefon: +386 1 474 37 10
E-mail:

Pomembnejše publikacije

Galerija

20

prisotnosti na mednarodnih trgih

70

let raziskovalno-razvojne dejavnosti

80

strokovnjakov

3

akreditirani laboratoriji

6

specializiranih oddelkov

15000

enot knjižničnega gradiva

2500

izdelanih strokovnih študij

15

aktivnih sodelovanj v domačih in tujih organizacijah