Vpliv elektroenergetskih naprav na okolje

Dejavnosti oddelka

Dejavnosti oddelka za vplive elektroenergetskih naprav na okolje (OVENO) so razdeljene v tri glavne skupine: razvojne in raziskovalne, aplikativne dejavnosti ter strokovne ocene in mnenja o elektroenergetskih objektih.

OVENO

Osnovna dejavnost oddelka je reševanje problemov s področja vplivov elektroenergetskih objektov na bližnje postroje in okolje. Vsebina dela je vezana na raziskovalno dejavnost posameznih problemov s področja vplivov in varstva ter aplikativno dejavnost, kjer izsledke raziskav uporabljamo v vsakdanjem življenju. Za uspešno delovanje na spodaj naštetih področjih je oddelek primerno opremljen s potrebnimi orodji, instrumentarijem in mobilnimi laboratoriji. Oddelek deluje na naslednjih področjih:

 • ozemljitve,
 • kratki stiki in zaščita,
 • elektromagnetno sevanje (EMS),
 • elektromagnetna združljivost (EMC),
 • kvaliteta napetosti,
 • hrup,
 • korozija vkopanih struktur,
 • razsvetljava EE postrojev in svetlobno onesnaževanje okolice,
 • induktivni vplivi naprav elektroenergetskega sistema na druge sisteme v okolju,
 • strokovne ocene in mnenja za potrebe naročnikov,
 • sodelovanje pri zagotavljanju zakonskih zahtev ob izgradnji elektroenergetskih objektov,
 • varstvo pri delu.

TELEFON:
01 474 37 11

Vodja oddelka


dr. Primož Hrobat, univ. dipl. inž. el.
Tel: 01 474 37 10
Email:

Laboratorij

Certifikat

Meritve

Galerija