Vodenje in delovanje elektroenergetskih sistemov

Dejavnosti oddelka

Oddelek za vodenje in delovanje elektroenergetskih sistemov (OVDES) izvaja raziskovalne in razvojne storitve na področju obratovanja in vodenja elektroenergetskih sistemov, s poudarkom na naprednih rešitvah in tehnologijah pametnih omrežij, informacijskih tehnologij za lociranje atmosferskih razelektritev.

OVDES

 • OBRATOVANJE IN VODENJE EES
  • Statične in dinamične analize EES
  • Vključevanje in obratovanje razpršenih virov
  • Sistemi za izračunavanje meja obratovanja (dinamična ocena prenosne zmogljivosti)
  • Kakovost napetosti in kakovost oskrbe
  • Obratovanje proizvodnega dela EES
   • Hidro-termo koordinacija
   • Dolgoročno obratovanje (zadostnost oskrbe)
  • Sistemske storitve
  • Relejna zaščita
  • Centri vodenja – SCADA/EMS/DMS
   • Idejni projekti
   • Razpisi
   • Testiranje - FAT/SAT
  • Ekonomske analize
 • PAMETNA OMREŽJA
  • Koncepti
  • Tehnologije
  • Regulativa
  • Demonstracijski projekti
  • EU projekti
  • Informacijske tehnologije
   • Semantične tehnologije
   • Integracija sistemov
   • Analiza velike količine podatkov in strojno učenje
   • Načrtovanje in razvoj programske opreme
  • Informacijsko komunikacijske tehnologije
  • Napredni merilni sistem
 • SCALAR – sistem za lokalizacijo atmosferskih razelektritev
  • Nudenje storitev uporabnikom
  • Vzdrževanje sistema
  • Razvoj novih storitev
  • Analitika

TELEFON:
01 474 29 26

Vodja oddelka


mag. Andrej Souvent, univ. dipl .inž .el.
Tel: 01 474 29 03
Email: