Vodenje in delovanje elektroenergetskih sistemov

Dejavnosti oddelka

Oddelek za vodenje in delovanje elektroenergetskih sistemov izvaja raziskovalne in razvojne storitve na področju obratovanja in vodenja elektroenergetskih sistemov, s poudarkom na uporabi tehnologij pametnih omrežij, uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter inovativnih storitev, pristopov in orodij. Smo specialisti za trajnostno digitalno transformacijo energetskega sektorja. V elektroenergetski sektor pomagamo postopoma vpeljevati nove razpoložljive tehnologije in pristope, ki koristijo vsem deležnikom energetskega trga.

Naši strokovnjaki raziskujejo uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij za učinkovitejše in zanesljivejše delovanje elektroenergetskih sistemov. Smo raziskovalni posrednik med ponudniki sistemskih rešitev in operaterji prenosnih in distribucijskih omrežij. Naše raziskovalne in razvojne dejavnosti so usmerjene v najnovejše tehnološke trende v delovanju elektroenergetskih sistemov in rešitev pametnih omrežjih.

Področja dela

 • Obratovanje in vodenje elektroenergetskih sistemov
  • Statične analize v elektroenergetskih sistemih
   • Izračuni pretokov moči
   • Izračun dovoljene velikosti moči proizvodnih enot na energetski lokaciji
   • Varnostne statične analize
   • Kratkostične analize
  • Dinamične analize v elektroenergetskih sistemih
   • Elektromehanske in elektromagnetne stabilnostne analize
   • Obnašanje zaščitnih elementov
   • WAMS/PMU analize
   • Verifikacije dinamičnih odzivov
  • Vključevanje novih proizvodnih virov
   • Skladnost z zahtevami in kodeksi omrežja
   • Validacija karakteristik in odzivnosti
  • Analize vključevanja in obratovanja razpršenih virov
  • Storitve izračunavanja dinamične ocene prenosne zmogljivosti vodov
  • Analize WAMS sistemov in PMU meritev
  • Storitve kakovosti napetosti in kakovosti oskrbe
  • Obratovalne analize v sektorju proizvodnje električne energije
   • Hidro-termo koordinacija
  • Razvoj in analize na področju sistemskih storitev
  • Razvoj in analize na področju zaščite elektroenergetskih naprav
  • Implementacija in posodobitve sistemov vodenja (SCADA, EMS, DMS, …)
  • Izdelava idejnih zasnov
  • Izdelava razpisne dokumentacije
  • Prevzemni testi (FAT, SAT, SIT)
 • Pametna elektroenergetska omrežja
  • Izdelava konceptov pametnih omrežij
  • Raziskovanje elektroenergetskih in informacijsko-komunikacijskih tehnologij za razvoj rešitev pametnih omrežij
  • Raziskave in podpora pri izdelavi regulatornih podlag in predpisov
  • Podpora pri uvajanju regulativnih zahtev v prakso
  • Zasnova in vodenje demonstracijskih in pilotnih projektov
  • Zasnove projektnih idej in sodelovanje v mednarodnih in EU projektih
  • Informacijsko-komunikacijske tehnologije
   • Semantične tehnologije in modeliranje podatkov za doseganje podatkovne interoperabilnosti v sodobnih elektroenergetskih sistemih (CIM - Common Information Model)
   • Svetovanje ponudnikom tehnologije za nadgradnjo obstoječih sistemov s funkcionalnostjo izmenjave informacij v CIM obliki
   • Razvoj primerov uporabe, potrebnih za razvoj tehnoloških rešitev, tudi kot uvajanja novih poslovnih procesih v pametnih omrežjih v skladu s standardom IEC 62559-2
   • Razvoj sodobnih referenčnih modelov in IKT arhitektur v pametnih omrežij
   • Brezšivna integracija IT in OT sistemov v elektroenergetskem sektorju
   • Svetovanje pri nadgradnji obstoječih sistemov s funkcionalnostjo komunikacije z novo uvedenimi sodobnimi IKT platformami v pametnih omrežjih (npr. Ecco SP)
   • Načrtovanje in idejne zasnoveprogramske opreme
  • Uvajanje informacijsko komunikacijskih tehnologij
  • Napredni sistemi merjenja električne energije
   • Izdelava načrtov uvajanja merilnih sistemov
   • Izdelava razpisne dokumentacije
   • Prevzemni testi (FAT, SAT, SIT)
   • Analize in razvoj novih konceptov
  • Podatkovna analitika, strojno učenje in umetna inteligenca
  • Razvoj in načrtovanje sistemov za zajem, obdelavo in vizualizacijo podatkov
  • Razvoj računalniških modelov in algoritmov
  • Izobraževanje na področju semantičnega modeliranja, prilagojeno individualnim potrebam naročnika.
 • Ostalo
  • Razvoj poslovnih modelov
  • Izobraževanja
  • Ekspertna mnenja
  • Študije izvedljivosti
  • Primerjalne analize
  • Ekonomske analize
  • Študije upravičenosti

Kontakt

Vodja oddelka

mag. Igor Podbelšek
Telefon: +386 1 474 37 40
E-mail:

Pomembnejše publikacije

Galerija

20

prisotnosti na mednarodnih trgih

70

let raziskovalno-razvojne dejavnosti

80

strokovnjakov

3

akreditirani laboratoriji

6

specializiranih oddelkov

15000

enot knjižničnega gradiva

2500

izdelanih strokovnih študij

15

aktivnih sodelovanj v domačih in tujih organizacijah