Splošna energetika in načrtovanje energetskih sistemov

Dejavnosti oddelka

Oddelek za energetiko in načrtovanje energetskih sistemov izvaja dejavnosti dolgoročnega načrtovanja energetskih sistemov.

Področja dela

Raziskovalno delo v Oddelku za energetiko in načrtovanje energetskih sistemov je razdeljeno na štiri temeljna področja:

 • splošna energetika in prognoziranje porabe energije,
 • načrtovanje razvoja proizvodnje električne energije,
 • načrtovanje razvoja prenosnih omrežij,
 • načrtovanje razvoja distributivnih omrežij,

s katerimi celovito pokrivamo dolgoročno načrtovanje elektroenergetskega sistema: vse od kompleksnih napovedi porabe električne energije, preko pokrivanja napovedane porabe z elektrarnami ter načrtovanja prenosnih in razdelilnih omrežij, s katerimi električno energijo zanesljivo pripeljemo do odjemalcev.

Aktivni smo na naslednjih področjih:

 • načrtovanje in optimizacija razvoja distributivnih omrežij,
 • načrtovanje in optimizacija razvoja prenosnih omrežij,
 • razvoj kriterijev načrtovanja distributivnih omrežij,
 • razvoj programske opreme za analize distributivnih in prenosnih omrežij programskega paketa GREDOS,
 • analize mednarodnih povezav s komercialnimi vodi,
 • vključevanje novih proizvodnih virov v EES in optimizacija razvoja proizvodnih podjetij,
 • razvoj programskih orodij za analize hidroloških razmer in možnih proizvodenj hidro elektrarn,
 • stroški proizvodnje, prenosa in distribucije električne energije,
 • problematika jalove energije in distribuiranih virov,
 • razvoj porabe energije,
 • deregulacija na področju elektroenergetike,
 • odpiranje trga električne energije in reševanje spremljajočih problemov,
 • oblikovanje cen električne energije proizvodnih objektov,
 • vpliv elektrifikacije prometa in ogrevanja na razvoj EES.

Kontakt

Telefon: +386 1 474 36 30

Vodja oddelka

mag. Leon Valenčič, univ. dipl. inž. el.
Telefon: +386 1 474 36 30
E-mail:

Pomembnejše publikacije

Galerija

20

prisotnosti na mednarodnih trgih

75

let raziskovalno-razvojne dejavnosti

80

strokovnjakov

3

akreditirani laboratoriji

6

specializiranih oddelkov

15000

enot knjižničnega gradiva

2600

izdelanih strokovnih študij

15

aktivnih sodelovanj v domačih in tujih organizacijah