Splošna energetika in načrtovanje energetskih sistemov

Dejavnosti oddelka

Oddelek za energetiko in načrtovanje energetskih sistemov (OENES) izvaja dejavnosti dolgoročnega načrtovanja energetskih sistemov.

OENES

Področja dela

Raziskovalno delo v Oddelku za energetiko in načrtovanje energetskih sistemov je razdeljeno na štiri temeljna področja:

 • splošna energetika in prognoziranje porabe energije,
 • načrtovanje razvoja proizvodnje električne energije,
 • načrtovanje razvoja prenosnih omrežij,
 • načrtovanje razvoja distributivnih omrežij,

s katerimi celovito pokrivamo dolgoročno načrtovanje elektroenergetskega sistema: vse od kompleksnih napovedi porabe električne energije, preko pokrivanja napovedane porabe z elektrarnami ter načrtovanja prenosnih in razdelilnih omrežij, s katerimi električno energijo zanesljivo pripeljemo do odjemalcev.

Aktivni smo na naslednjih področjih:

 • načrtovanje in optimizacija razvoja distributivnih omrežij,
 • načrtovanje in optimizacija razvoja prenosnih omrežij,
 • razvoj kriterijev načrtovanja distributivnih omrežij,
 • razvoj programske opreme za analize distributivnih in prenosnih omrežij programskega paketa GREDOS,
 • analize mednarodnih povezav s komercialnimi vodi,
 • vključevanje novih proizvodnih virov v EES in optimizacija razvoja proizvodnih podjetij,
 • razvoj programskih orodij za analize hidroloških razmer in možnih proizvodenj hidro elektrarn,
 • stroški proizvodnje, prenosa in distribucije električne energije,
 • problematika jalove energije in distribuiranih virov,
 • razvoj porabe energije,
 • deregulacija na področju elektroenergetike,
 • odpiranje trga električne energije in reševanje spremljajočih problemov,
 • oblikovanje cen električne energije proizvodnih objektov.

TELEFON:
01 474 36 30

Vodja oddelka


mag. Leon Valenčič, univ. dipl. inž. el.
Tel: 01 474 36 30
Email:

Galerija