Vizija, vrednote, poslanstvo

Vizija

V našem bodočem delovanju bomo posebno pozornost namenjali razvoju kadrov, strokovnemu znanju in kompetencam; skrbeli bomo za prenos znanja med znanstveno raziskovalnimi inštitucijami in podjetji v elektrogospodarstvu ter industriji; še naprej bomo gradili svojo neodvisno znanstveno raziskovalno dejavnost v luči energetske prihodnosti doma in v tujini.

Vrednote

Elektroinštitut Milan Vidmar je usmerjen v visoko strokovno znanje in kompetence, strokovno etiko, neodvisnost in nepristranskost. Skrbimo za odprtost in inovativnost, prepoznavnost in pozitivno naravnanost ter spoštovanje in upoštevanje pravil poslovne odličnosti.

Poslanstvo

Inštitut je trdno odločen še naprej predano udejanjati poslanstvo prvega nosilca snovanja razvoja elektroenergetike pri nas in svojega ustanovitelja vizionarja prof. dr. Milana Vidmarja.

20

prisotnosti na mednarodnih trgih

75

let raziskovalno-razvojne dejavnosti

80

strokovnjakov

3

akreditirani laboratoriji

6

specializiranih oddelkov

15000

enot knjižničnega gradiva

2600

izdelanih strokovnih študij

15

aktivnih sodelovanj v domačih in tujih organizacijah