Vizija, vrednote, poslanstvo

Vrednote

Visoko strokovno znanje in kompetence, neodvisnost in nepristranskost, najvišja raven strokovne etike in spoštovanja poslovne odličnosti so ključne vrednote Elektroinštituta Milan Vidmar. Usmerjeni k inovativnosti in premagovanju elektroenergetskih izzivov delujemo z skladu sodobnimi načeli trajnosti in odgovornosti za energetsko stabilno, zanesljivo in kakovostno prihodnost.

Poslanstvo

Z izpopolnjenim strokovnim znanjem, poglobljenim raziskovalnim delom, nenehnim snovanjem inovativnih rešitev, razvojem trajnostnih konceptov prihodnosti in celovitim poznavanjem elektrogospodarske panoge tudi danes udejanjamo poslanstvo prvega nosilca snovanja razvoja elektroenergetike in splošne energetike pri nas in svojega ustanovitelja vizionarja prof. dr. Milana Vidmarja. Kot pomembna razvojno-raziskovalna ustanova in strateški partner elektroenergetike v Sloveniji in širše krepimo zaupanje, integriteto in kredibilnost, zgrajene skozi desetletja našega delovanja in sodelovanja.

Vizija

Elektroinštitut Milan Vidmar bo ohranil vlogo vodilnega inštituta, ki združuje, spodbuja in razvija najvišje strokovno znanje in raziskovalno delo s področja elektroenergetike in splošne energetike v Sloveniji ter prispeva k pomembnim dosežkom panoge v mednarodnem okolju. Zaposlenim bomo omogočili izpolnitev najvišjega strokovnega potenciala, partnerjem v elektroenergetskem, gospodarskem in širšem družbenem okolju pa zagotavljali tehnološko najnaprednejše storitve. Aktivno bomo sodelovali in soustvarjali razvoj elektroenergetike in splošne energetike, ki sobiva z naravnim in družbenim okoljem ter trajnostno oblikuje našo prihodnost.

20

prisotnosti na mednarodnih trgih

75

let raziskovalno-razvojne dejavnosti

80

strokovnjakov

3

akreditirani laboratoriji

6

specializiranih oddelkov

15000

enot knjižničnega gradiva

2600

izdelanih strokovnih študij

15

aktivnih sodelovanj v domačih in tujih organizacijah