TF CIGRE D1.01.13 - 2. sestanek medn. delovne skupine

Maj, 2006

Na Elektroinštitutu Milan Vidmar je 15. in 16. maja 2006 v organizaciji Oddelka za fizikalno-kemijsko diagnostiko transformatorjev potekal 2. sestanek mednarodne delovne skupine TF CIGRE D1.01.13, ki proučuje uporabo analize furanov v transformatorskih oljih za diagnosticiranje ostarelosti VN transformatorjev. V skupini so vključeni strokovnjaki za področje diagnostike transformatorjev iz 13 držav (Avstralija, Brazilija, Nemčija, Poljska, Švica, Kanada, Belgija, Slovenija, Portugalska, V. Britanija, Francija, Norveška, Italija). Letos spomladi je EIMV organiziral mednarodni primerjalni test med laboratoriji iz 14 držav, ki proučujejo ostarelost transformatorjev. Statistika rezultatov medlaboratorijskih primerjalnih analiz 2FAL v olju in DP papirne izolacije v 14 laboratorijih po svetu je pokazala, da so z izjemo dveh laboratorijev, ostali dobro primerljivi in bodo v okviru TF D1.01.13 lahko obdelovali primerljive vrednosti kritičnih parametrov. Lahko se pohvalimo, do so rezultati EIMV zopet mednarodno potrdili odličnost našega laboratorija za fizikalno-kemijsko diagnostiko transformatorjev. Aktivno delovanje EIMV kemičark v mednarodnih CIGRE Task force skupinah s področja transformatorske diagnostike je že 15-letna tradicija.

Vse objave