Novice

Obisk poslovnih partnerjev iz Srbije

22, Maj, 2023

Od 16. do 17. maja smo na Elektroinštitutu Milan Vidmar gostili poslovne partnerje iz srbskega nacionalnega operaterja prenosnega sistema Elektromreža Srbije (EMS) in Inštituta Nikole Tesla.

Goste je uvodoma nagovoril direktor dr. Boris Žitnik, v nadaljevanju pa smo jim predstavili področja dela in raziskovalno-razvojne projekte EIMV. Gostje so si z velikim zanimanjem ogledali naš Laboratorij za visoke napetosti, ki je vodilni preizkusni laboratorij s področja visokonapetostne tehnike v Sloveniji. Danes razpolaga z viri visoke enosmerne, izmenične in udarne napetosti, viri udarnega toka ter sodobno visokonapetostno merilno in diagnostično opremo. Zmogljivost izvorov omogoča izvajanje standardnih dielektričnih preizkusov vseh visokonapetostnih nivojev.

V nadaljevanju poslovnega obiska smo si v sodelovanju z družbo ELES d.o.o. ogledali stikališče v RTP Divača ter predstavili nove kompenzacijske tehnologije, ki omogočajo vključevanje večjega deleža OVE v prenosno in distribucijsko omrežje ter učinkovitejšo izrabo obstoječe infrastrukture.

Vse objave

20

prisotnosti na mednarodnih trgih

75

let raziskovalno-razvojne dejavnosti

80

strokovnjakov

3

akreditirani laboratoriji

6

specializiranih oddelkov

15000

enot knjižničnega gradiva

2600

izdelanih strokovnih študij

15

aktivnih sodelovanj v domačih in tujih organizacijah