PIES 2010

December, 2010

Od 24. do 26. novembra je v Fiesi potekalo Posvetovanje informatikov energetikov Slovenije - PIES 2010(www.pies.si). EIMV je v okviru posvetovanja pripravil sekcijo o pametnih omrežjih. Uvodno predavanje na tej sekciji je imel prof. dr. Maks Babuder, sekcijo pa je vodil Andrej Souvent. V okviru sekcije je bila organizirana tudi okrogla miza Interoperabilnost informacijskih sistemov v pametnih omrežjih na kateri je podal svoj prispevek dr. Janko Kosmač. Okroglo mizo je moderiral Andrej Souvent.

Vse objave