Mednarodno posvetovanje Komunalna energetika

Maj, 2019

V Mariboru je od 14. do 16. maja potekalo 28. mednarodno posvetovanje Komunalna energetika. Osrednji tematski sklopi so bili namenjeni obravnavi vprašanj s področja upravljanja z energijo, proizvodnji elektrike iz obnovljivih virov energije, učinkovite rabe energije, pametnih zgradb, mest in omrežij ter elektromobilnosti, vzpostavljanju in obratovanju mikroomrežij ter energetskim napravam in strojem.

Moderator uvodnega predavanja in okrogle mize z naslovom Upravljanje z energijo – energetska učinkovitost in prožnost je bil mag. Andrej Souvent.

Vse objave