Nova metoda v LVN

November, 2016

V Laboratoriju za visoke napetosti je bila v letošnjem letu uvedena nova, zelo zahtevna preizkusna metoda za kontrolo mineralnih transformatorskih olj.

Gre za standardno meritev PDIV (Partial Discharge Inseption Voltage) po IEC 61294, ki pa je bila razširjena še z meritvami nekaterih dodatnih parametrov v znanstveno-raziskovalne namene.

Merilna celica je bila po načrtih naših inženirjev izdelana v slovenskem podjetju. Bistven element celice je zgornja elektroda – igla s premerom 1 mm in točno določenim radijem konice (3 µm), ki jo je po vsaki meritvi treba zamenjati. Igle nam dobavlja japonsko podjetje Ogura Jewel Industry.

Elektroinštitut Milan Vidmar je s tem, v svetovnem merilu postal ena redkih ustanov, ki z najsodobnejšo opremo to metodo izvaja (v Evropi ne poznamo nikogar).

Vse objave