Novice

VIDMARJEV DAN 2010

18, Junij, 2010

Elektroinštitut Milan Vidmar je že tradicionalno organiziral Vidmarjev dan. Dan, ko se podeli Vidmarjevo plaketo in priznanje strokovnjakom v elektrogospodarstvu, ki so pri svojem delu pokazali vrhunske inženirske dosežke. Elektroinštitut priznanja podeljuje posameznikom in organizacijam za trenutne velike dosežke ali za uspešno zaključeno strokovno pot. Strokovni del z naslovom “Razpotja distribucije električne energije v Sloveniji v luči izpolnjevanja okoljskih ciljev glede obnovljivih virov” pa je zaradi aktualne tematike požel velik odziv in zanimanje s strani poslušalcev, ki jih je bilo letos preko 160.

Že leta 1982 je na EIMV nastala pobuda, da bi posebne strokovno-znanstvene in podjetniške dosežke na področju razvoja in graditve EES še posebej izpostavili s podeljevanjem priznanja »Vidmarjeva plaketa«.
Od leta 1982 do danes je bilo podeljenih skupno 70 plaket, od teh 27 organizacijam in 43 posameznikom. Pogled nazaj kaže, da je bila pobuda dobro sprejeta in tako so letos plakete prejeli: gospod Marjan Pezdirc, dr. Zvonko Toroš in gospod Mitja Vidmar, v imenu podjetja Elektro-Slovenija, d.o.o. je nagrado prevzel mag. Milan Jevšenak, za Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o. pa g. Albin Koršič. Plakete sta podelila direktor, dr. Boris Žitnik in predsednik Komisije za podeljevanje Vidmarjevih plaket, prof.dr. Maks Babuder.

Strokovni del so s svojimi pogledi na razvoj pametnih omrežij in obnovljivih virov ter okoljskih zavez popestrili direktor EIMV, dr. Boris Žitnik, z uvodnim nagovorom »Globalni trendi in okoljske zaveze«, dr. Franc Žlahtič (predstavnik RS) s predavanjem »Okoljske zaveze in ukrepi RS«, Irena Praček (JARSE) »Omrežnina v primežu doseganja okoljskih zavez«, mag Zvonko Bregar (EIMV) »Obnovljivi viri električne energije«, mag. Dejan Matvoz (EIMV) »Koncept SmartGrids – vemo kaj je to?«, Andrej Souvent (EIMV) »Storitve za uporabnike v konceptu SmartGrids« in Gregor Omahen (EIMV) »Ekonomski aspekti doseganja okoljskih zavez«.

Vse objave

20

prisotnosti na mednarodnih trgih

75

let raziskovalno-razvojne dejavnosti

80

strokovnjakov

3

akreditirani laboratoriji

6

specializiranih oddelkov

15000

enot knjižničnega gradiva

2600

izdelanih strokovnih študij

15

aktivnih sodelovanj v domačih in tujih organizacijah