Novice

OBNOVA LABORATORIJA ZA VISOKO NAPETOST

01, September, 2005

Za celovito izvajanje raziskav na področju elektroenergetike je preskušanje naprav in sistemov bistvenega pomena. Poleg terenskih meritev na Elektroinštitutu Milan Vidmar (EIMV) izvajamo raznovrstne preskuse v Laboratoriju za visoke napetosti (LVN), ki ves čas deluje v okviru Oddelka za visoke napetosti (OVN). V mesecu februarju 2005 smo pričeli s temeljito obnovo LVN, ki bo predvidoma zaključena jeseni.
V obnovo so vključena naslednja vzdrževalna dela:

  • gradbena (talne obloge, stene, kanali, prezračevalni sistem

  • elektroinštalacijska (NN napeljave, razsvetljava)

  • obnova ozemljilnega sistema in strelovodne zaščit

  • zamenjava 10 (20) kV stikalnega bloka s transformacijo 400 kVA (10/0,4 kV

  • zamenjava 6 kV stikalnega bloka za napajanje kaskade 2 x 350 kV

  • zamenjava naprav za vodenje in zaščito za kaskado 2 x 350 kV, kaskado 2 x 200 kV, udarni generator 1800 kV in udarni generator 800 kV

EIMV bo na ta način lahko v LVN izvajal meritve in preskušanje s sodobnejšimi metodami, s čimer se bo izboljšala tudi kakovost raziskovalnega dela.

Vse objave

20

prisotnosti na mednarodnih trgih

75

let raziskovalno-razvojne dejavnosti

80

strokovnjakov

3

akreditirani laboratoriji

6

specializiranih oddelkov

15000

enot knjižničnega gradiva

2600

izdelanih strokovnih študij

15

aktivnih sodelovanj v domačih in tujih organizacijah