Trideseta delavnica o telekomunikacijah - VITEL

Maj, 2014

Vodja oddelka za vodenje in delovanje EES Andrej Souvent je na posvetovanju predstavil prispevek z naslovom Pametna omrežja z vidika integracije sistemov. Ker tehnologije pametnih omrežjih temeljijo na sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologijah (IKT), je to področje za podjetja s področja IKT zelo zanimivo in ponuja veliko novih poslovnih priložnosti. V okviru predstavljenega prispevka je bil poudarek na standardizacijskem okvirju, ki je nastal na pobudo mandata Evropske komisije M/490 in ki omogoča sistematičen pristop k integraciji različnih sistemov in naprav na osnovi odprtih standardov.

Vse objave