Novice

Revizija idejnega in investicijskega projekta izgradnje bloka 7 v termoelektrarni Tuzla

30, Januar, 2010

V Termoelektrarni Tuzla je 21. januarja 2010 potekala revizija idejnega in investicijskega projekta izgradnje bloka 7. Ob prisotnosti federalnega ministra z energijo, rudarstvo in industrijo Vahida Heće, premiera Tuzlanskega kantona Enesa Mujića, načelnika občine Tuzla Jasmina Imamovića, generalnega direktorja JP Elektrogospodarstva BiH Amera Jerlagića in številnih strokovnjakov s področja premogovništva, energetike in okolja je potekala strokovna razprava o ponujenih rešitvah izgradnje novega bloka. Nova enota moči 450 MW, ki bo kot gorivo uporabljala premog iz bližnjih premogovnikov, bo nadomestila nekatere od dotrajanih naprav, s čimer bo povečala obseg proizvodnje električne energije, zagotovila kakovostnejšo in zanesljivejšo oskrbo ter prispevala k zmanjšanju lokalne onesnaženosti okolja.

Oddelek za okolje Elektroinštituta Milan Vidmar je sodeloval pri izdelavi poročila o vplivih na okolje. V tem segmentu je obdelal področje emisij snovi v zrak in njihovega vpliva na kakovost zunanjega zraka v mestu Tuzla oziroma v okolici elektrarne.

Vse objave

20

prisotnosti na mednarodnih trgih

75

let raziskovalno-razvojne dejavnosti

80

strokovnjakov

3

akreditirani laboratoriji

6

specializiranih oddelkov

15000

enot knjižničnega gradiva

2600

izdelanih strokovnih študij

15

aktivnih sodelovanj v domačih in tujih organizacijah