ČLANEK DALJNOVODI IN PLINOVODI V SKUPNIH KORIDORJIH

Februar, 2006

V januarski številki glasila slovenskega elektrogospodarstva Naš stik je inž. Tone Marinček iz Oddelka za vplive elektroenergetskih naprav na okolje objavil strokovni članek z naslovom DALJNOVODI IN PLINOVODI V SKUPNIH KORIDORJIH, v katerem so zajete osnovne sestavine, potrebne za izdelavo projektne in tehnične dokumentacije.

Vse objave