Novice

ČLANEK DALJNOVODI IN PLINOVODI V SKUPNIH KORIDORJIH

02, Februar, 2006

V januarski številki glasila slovenskega elektrogospodarstva Naš stik je inž. Tone Marinček iz Oddelka za vplive elektroenergetskih naprav na okolje objavil strokovni članek z naslovom DALJNOVODI IN PLINOVODI V SKUPNIH KORIDORJIH, v katerem so zajete osnovne sestavine, potrebne za izdelavo projektne in tehnične dokumentacije.

Vse objave

20

prisotnosti na mednarodnih trgih

75

let raziskovalno-razvojne dejavnosti

80

strokovnjakov

3

akreditirani laboratoriji

6

specializiranih oddelkov

15000

enot knjižničnega gradiva

2600

izdelanih strokovnih študij

15

aktivnih sodelovanj v domačih in tujih organizacijah