OBISK KITAJSKIH PREDSTAVNIKOV

Februar, 2007

7. februarja smo gostili delegacijo raziskovalnega inštituta za energijo (ERI-Environmental Research Institute) s Kitajske, ki sta jo spremljala predstavnik Agencije za prestrukturiranje energetike (APE) ter predstavnik Fakultete za elektrotehniko. Ga. Su Zhengming in ga. Helen Xu sta predstavili področja, s katerimi se ukvarja njun inštitut. Eden od ciljev obiska kitajskih predstavnikov je bil vzpostavitev vezi za bodoče sodelovanje na področju okoljske problematike. Predstavnici Kitajske je zanimalo obvladovanje emisij snovi v zrak ter izvajanje monitoringa emisij ter kakovosti zunanjega zraka v Sloveniji.

Vse objave