Novice

Mednarodni projekt TwinEU

31, Januar, 2024

Z januarjem 2024 je pričel uradno delovati mednarodni projekt TwinEU, in sicer v okviru perspektive in financ programa Horizon Europe, programa Evropske unije za raziskave in inovacije. Projekt TwinEU je eden med največjimi glede sestave konzorcija, vanj je vključenih 75 partnerjev iz 15 držav. Cilj projekta je oblikovati koncept vseevropskega digitalnega dvojčka elektroenergetskega sistema. Partnerji projekta bodo pri razvoju digitalnega dvojčka uporabili inovativna orodja in modele za izboljšanje fizične in kibernetske odpornosti omrežja, izboljšanje nadzora nad omrežjem, usklajeno načrtovanje ter napredno napovedovanje in optimiziranje tržnih aktivnosti. Da bi zagotovili ponovljivost razvitih rešitev v različnih geografskih in tržnih pogojih, bodo inovativna orodja in modele preizkusili v 8 pilotnih projektih v 11 državah.
Eden izmed pilotov bo potekal tudi v Sloveniji, vanj pa bodo vključeni poleg Elektroinštituta Milan Vidmar še ELES, Elektro Gorenjska, Holding Slovenske elektrarne in Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Glavni cilj slovenskega pilota je nadgradnja obstoječega delovanja omrežja in procesa upravljanja stabilnosti, ki bo temeljil na izboljšanem spremljanju in nadzorovanju sistema.

Elektroinštitut Milan Vidmar bo prispeval k celotnemu projektu in slovenskemu pilotu s kompetencami iz domene vodenja, obratovanja in modeliranja elektroenergetskega sistema, razvoja podatkovnih modelov in zagotavljanja podatkovne interoperabilnosti med sistemi in deležniki.

V priloženem letaku so ključne karakteristike projekta TwinEU.

Vse objave

20

prisotnosti na mednarodnih trgih

75

let raziskovalno-razvojne dejavnosti

80

strokovnjakov

3

akreditirani laboratoriji

6

specializiranih oddelkov

15000

enot knjižničnega gradiva

2600

izdelanih strokovnih študij

15

aktivnih sodelovanj v domačih in tujih organizacijah