Obisk gimnazije Jurija Vege iz Idrije

November, 2009

V okviru izvajanja pilotnega projekta v šolskem letu 2009/2010 z naslovom Avtentičen pristop k okoljski vzgoji, nas je v novembru obiskala gimnazija Jurija Vege iz Idrije. S predstavitvijo, ki je tega dne potekala v sejni sobi, smo poskušali izboljšati osveščenost dijakov o okoljski problematiki. Dijakom smo pobliže predstavili pasivne metode merjenja zunanjega zraka z difuzivnimi vzorčevalniki, s katerimi so dijaki izvedli meritve na več lokacijah v Idriji. Z našim prispevkom smo bili na Ministrstvu za šolstvo in šport prijavljeni kot zunanji sodelavci. Pilotni projekt, ki so si ga dijaki zadali je obsežen in zelo zahteven, zato jim čestitamo in želimo vso srečo.

Vse objave