Novice

Zunanja presoja sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 in sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015

31, Januar, 2018

V januarju je bila izvedena zunanja presoja obeh standardov. Rezultati presoje so bili ocenjeni pozitivno, še posebej pa je bila izpostavljena kompetentnost kadrov, učinkovit sistem izvajanja notranjih presoj ter večje število in kakovost izvedenih izboljšav.

Sistem vodenja kakovosti ISO 9001 smo na EIMV vzpostavili leta 2004 in od tedaj nenehno izboljšujemo njegovo učinkovitost. Zaradi vse večje ozaveščenosti o pomembnosti skrbnega ravnanja z okoljem ter tudi zahtev trga, smo v letu 2011 integrirali v sistem vodenja kakovosti še sistem ravnanja z okoljem. Po okoljskem standardu ISO 14001 smo se certificirali v letu 2012.

Vzpostavljen in vzdrževan sistem kakovosti in ravnanja z okoljem je za Inštitut zelo pomemben, saj z njegovo pomočjo težimo k nenehnemu izboljševanju in stalnemu razvoju naših storitev, zadovoljstvu naročnikov ter ozaveščenosti za varovanje okolja.

Vse objave

20

prisotnosti na mednarodnih trgih

75

let raziskovalno-razvojne dejavnosti

80

strokovnjakov

3

akreditirani laboratoriji

6

specializiranih oddelkov

15000

enot knjižničnega gradiva

2600

izdelanih strokovnih študij

15

aktivnih sodelovanj v domačih in tujih organizacijah