Imenovanje direktorja EIMV

Februar, 2014 Na 10. redni seji Sveta EIMV, ki je bila v petek, 14. februarja 2014, je Svet EIMV za mandatno obdobje štirih let za direktorja EIMV soglasno imenoval dr. Borisa Žitnika, univ. dipl. inž. el. Nov mandat bo dr. Boris Žitnik nastopil 1. 4. 2014.


Vse objave