Novice

Imenovanje direktorja EIMV

27, Februar, 2014 Na 10. redni seji Sveta EIMV, ki je bila v petek, 14. februarja 2014, je Svet EIMV za mandatno obdobje štirih let za direktorja EIMV soglasno imenoval dr. Borisa Žitnika, univ. dipl. inž. el. Nov mandat bo dr. Boris Žitnik nastopil 1. 4. 2014.


Vse objave

20

prisotnosti na mednarodnih trgih

75

let raziskovalno-razvojne dejavnosti

80

strokovnjakov

3

akreditirani laboratoriji

6

specializiranih oddelkov

15000

enot knjižničnega gradiva

2600

izdelanih strokovnih študij

15

aktivnih sodelovanj v domačih in tujih organizacijah