Novice

Challenges faced by Technical and Scientific Support Organizations (TSOs) in Enhancing Nuclear Safety

05, Maj, 2007

Konference se je udeležilo približno 200 predstavnikov iz 50 držav, IAEA, OECD in evropske komisije. Iz Slovenije sta se konference udeležila g. Igor Zabric (Elektroinštitut Milan Vidmar) in g. Aleš Janežič (Uprava RS za jedrsko varnost).

IAEA je v sodelovanju z IRSN (Institut de Radioprotection et de Surete Nucleaire) letos organizirala prvo mednarodno konferenco namenjeno izzivom, s katerimi se srečujejo tehnične in znanstvene organizacije po svetu, pri zagotavljanju in izboljševanju jedrske in sevalne varnosti. Namen konference je bil izmenjava izkušenj pri delu TSOs v različnih državah, njihove odgovornosti, potrebe in priložnosti, kakor tudi razprava o tehničnem, znanstvenem, organizacijskem in zakonskem aspektu delovanja TSOs. Osnova zagotavljanja jedrske in sevalne varnosti je izpolnjevanje tehničnih, administrativnih/zakonskih, ekonomskih in organizacijskih zahtev. S tega vidika je kvaliteta ter tehnična strokovnost TSOs v jedrski industriji in upravnih organih bistvenega pomena. TSOs lahko s svojo usposobljenostjo in tehničnim znanjem pripomorejo, da bodo jedrski in sevalni objekti obratovali varno in skladno s tehnično, organizacijsko in pravno zakonodajo.

International Conference, Francija, Aix-en-Provence, 23-27 April 2007

Vse objave

20

prisotnosti na mednarodnih trgih

75

let raziskovalno-razvojne dejavnosti

80

strokovnjakov

3

akreditirani laboratoriji

6

specializiranih oddelkov

15000

enot knjižničnega gradiva

2600

izdelanih strokovnih študij

15

aktivnih sodelovanj v domačih in tujih organizacijah