Posvetovanje v Šibeniku

Maj, 2007

Gospod direktor, prof. dr. Maks Babuder, je imel vabljeno, uvodno predavanje z naslovom "Kakovost in življenjska doba najpomembnejše investicijske opreme in njen vpliv na ragulativo pri gradnji objektov". Na simpoziju pa so s svojimi članki sodelovali tudi R. Isaković, T. Marinček, dr. B. Hlebčar, mag. M. Peternel, mag. D. Matvoz, M. Maksić in R. Leskovec. V sklopu simpozija je bil organiziran tudi ogled polja vetrnih elektrarn nad Šibenikom.

Vse objave