Novice

Plenarno zasedanje tehničnih komitejev IEC TC 10 Electrotechnical Fluids in IEC TC 14 Power Transformers

10, Junij, 2022

Mednarodna organizacija za izdelavo standardov na področju elektrotehnike IEC s sedežem v Ženevi vsako leto organizira plenarno zasedanje vseh članov svojih tehničnih komitejev (TC). Ti pokrivajo izdelavo standardov za različna področja elektrotehnike. Slovenija sodeluje kot aktivna članica (P - member) v več IEC odborih. Letos, po 20 letih, je zopet naprošena za organizacijo in gostitev plenarnega zasedanja dveh komitejev, to je TC 10 za tekoče dielektrike (electrotechnical fluids) in TC 14 za energetske transformatorje (power transformers).
Formalno je nosilec dogodka SIST Slovenski inštitut za standardizacijo, ki zastopa Slovenijo v IEC organizaciji. Organizacija tega dogodka pa je pod okriljem EIMV, katerega člani že več desetletij aktivno sodelujejo pri izdelavi standardov na področjih TC 10 in TC 14. Ta področja so zlasti pomembna za slovenski elektroenergetski sistem, v katerem transformatorji z izolacijskimi olji zahtevajo zagotavljanje največje zanesljivosti za neprekinjeno obratovanje. Raziskovalci EIMV, ki skrbijo za kakovost izdelave, nabave, vzdrževanja in diagnostike transformatorjev, so zato v obeh odborih zelo aktivni in s svojim znanjem doprinašajo k vedno boljšim standardom. Skrbijo pa tudi za ažuren prenos znanj ter vzdržujejo stike z mednarodno priznanimi strokovnjaki.
Tokratno plenarno zasedanje odborov IEC TC 10 in TC 14 se bo odvijalo v času od 13. do 16. junija 2022 na Bledu. Kot je običajno, se bodo v tem času vzporedno s plenarnimi zasedanji odvijali tudi sestanki delovnih skupin, saj so člani odborov pogosto aktivni v skupinah oz. delovnih telesih IEC. Organizacija in IT koordinacija delovnih zasedanj v hibridni izvedbi bo v domeni EIMV.

Vse objave

20

prisotnosti na mednarodnih trgih

75

let raziskovalno-razvojne dejavnosti

80

strokovnjakov

3

akreditirani laboratoriji

6

specializiranih oddelkov

15000

enot knjižničnega gradiva

2600

izdelanih strokovnih študij

15

aktivnih sodelovanj v domačih in tujih organizacijah