VGB konferenca - Rešitve za varno in nizkoogljično energetsko oskrbo

Maj, 2009

V dneh od 28. do 30. aprila 2009 je bila v Pragi mednarodna konferenca VGB z naslovom: Power Plats in Competition 2009 Advanced technologies - Solutions for a Safe and Low Carbon Power Supply. Poglaviten poudarek konference se je nanašal na toplogredne pline (http://www.vgb.org/en/kiw_09_programme.html) Konference sta se udeležila sodelavca Elektroinštituta g. Damjan Kovačič in mag. Rudi Vončina.

Vse objave