Novice

VGB konferenca - Rešitve za varno in nizkoogljično energetsko oskrbo

12, Maj, 2009

V dneh od 28. do 30. aprila 2009 je bila v Pragi mednarodna konferenca VGB z naslovom: Power Plats in Competition 2009 Advanced technologies - Solutions for a Safe and Low Carbon Power Supply. Poglaviten poudarek konference se je nanašal na toplogredne pline (http://www.vgb.org/en/kiw_09_programme.html) Konference sta se udeležila sodelavca Elektroinštituta g. Damjan Kovačič in mag. Rudi Vončina.

Vse objave

20

prisotnosti na mednarodnih trgih

75

let raziskovalno-razvojne dejavnosti

80

strokovnjakov

3

akreditirani laboratoriji

6

specializiranih oddelkov

15000

enot knjižničnega gradiva

2600

izdelanih strokovnih študij

15

aktivnih sodelovanj v domačih in tujih organizacijah