Postavljen tretji senzor SCALAR

September, 2008

Postavili smo nov, tretji senzor za zaznavanje strel v vasi Jelše pri Krškem. Gre za nov model LS 7001 prizvajalca VAISALA. Izbrana lokacija je geografsko optimalna glede na postavitev ostalih senzorjev in glede na relief terena, ki ga zahteva proizvajalec senzorja.

S tretjim senzorjem smo izboljšali zanesljivost, učinkovitost in natančnost določanja lokacij udarov atmosferskih razelektritev.

Vse objave