Pooblastilo za izvajanje del pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost

Marec, 2007


EIMV si je na podlagi vloge št. 3369/2006 z dne 9.11.2006 in dopolnitve vloge z dne 15.12.2006 pridobil pooblastilo Ministrstva za okolje in prostor - Uprava RS za jedrsko varnost št. 3906-2/2006/8, z dne 9.3.2007, za izvajanje del pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost na jedrskih in sevalnih objektih, ter odlagališčih radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva.

Vse objave