Novice

Pooblastilo za izvajanje del pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost

31, Marec, 2007


EIMV si je na podlagi vloge št. 3369/2006 z dne 9.11.2006 in dopolnitve vloge z dne 15.12.2006 pridobil pooblastilo Ministrstva za okolje in prostor - Uprava RS za jedrsko varnost št. 3906-2/2006/8, z dne 9.3.2007, za izvajanje del pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost na jedrskih in sevalnih objektih, ter odlagališčih radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva.

Vse objave

20

prisotnosti na mednarodnih trgih

75

let raziskovalno-razvojne dejavnosti

80

strokovnjakov

3

akreditirani laboratoriji

6

specializiranih oddelkov

15000

enot knjižničnega gradiva

2600

izdelanih strokovnih študij

15

aktivnih sodelovanj v domačih in tujih organizacijah