Novice

Nov EURATOM raziskovalni projekt posvečen radonu

15, Oktober, 2020

Radon je naraven radioaktiven plin brez vonja in barve. Nabira se v zaprtih prostorih in je lahko rakotvoren. Ocenjujejo, da je vsak deseti rak na pljučih posledica radona oziroma njegovih razpadnih produktov. Zato je Evropska komisija v okviru EURATOM programa Obzorje 2020 podprla nov raziskovalni projekt RadoNorm, katerega namen je zmanjšati znanstvene, družbene in tehnične negotovosti v vseh korakih obvladovanja sevalnega tveganja zaradi radona in radioaktivnih materialov, ki vsebujejo naravno prisotne radionuklide (NORM).

Petletni projekt RadoNorm, ki se je začel septembra 2020, bo izboljšal varstvo pred sevanji z:

  • izvajanjem multidisciplinarnih, inovativnih, integriranih raziskovalnih in tehničnih dejavnosti,
  • vključevanjem izobraževanja in usposabljanja (E&T) v raziskovalno in razvojno delo projekta,
  • razširjanjem dosežkov projekta, usmerjenih v javnost in k drugim zainteresiranim skupinam, vključno z regulativnimi organi in oblikovalci politik.

 V projekt je vključenih 56 organizacij iz 20 članic EU ter Norveške, Švice in Ukrajine. EIMV je edina slovenska inštitucija, ki sodeluje v projektu. Več informacij na spletni strani RadoNorm.

Vse objave

20

prisotnosti na mednarodnih trgih

75

let raziskovalno-razvojne dejavnosti

80

strokovnjakov

3

akreditirani laboratoriji

6

specializiranih oddelkov

15000

enot knjižničnega gradiva

2600

izdelanih strokovnih študij

15

aktivnih sodelovanj v domačih in tujih organizacijah