Novice

ZUNANJA PRESOJA ISO 17025

28, Februar, 2012

27. in 28. februarja je bila na Oddelku za visoke napetosti in elektrarne zunanja presoja sistema ISO 17025, ki je obsegala ocenjevanje obstoječega sistema in njegovo širitev še na ostala področja preizkusov z visokimi napetostmi. Oddelek je svoje področje akreditiranih meritev razširil iz metode preizkušanja z izmenično napetostjo v suhem na preizkuse z izmenično napetostjo brez omejitve v suhem, saj je bila v lastni režiji narejena naprava za umetni dež. V razširjeno akreditacijsko listino so dodane še metode preizkušanja z udarnimi in enosmernimi visokimi napetostmi, prav tako pa širitev obsega akreditacije vključuje še dve metodi preizkušanja. Prva je meritev korone oziroma PD (partial discharges), druga pa meritev radiointerferenčnih napetosti RIV. Na sliki 1 je prikaz potrebne železne konstrukcije, ki simulira nosilni steber izolatorske verige. S tem se v celoti približamo razdaljam in obratovalnim pogojem, ki veljajo za realne razmere, ko je izolator v obratovanju. Omenjena konstrukcija se uporablja pri meritvi korone in RIV.
 

Vse objave

20

prisotnosti na mednarodnih trgih

75

let raziskovalno-razvojne dejavnosti

80

strokovnjakov

3

akreditirani laboratoriji

6

specializiranih oddelkov

15000

enot knjižničnega gradiva

2600

izdelanih strokovnih študij

15

aktivnih sodelovanj v domačih in tujih organizacijah