Novice

CIGRE simpozij 2021 - mednarodna konferenca elektroenergetikov

27, November, 2021

Letošnji simpozij CIGRE največjega mednarodnega združenja elektroenergetikov se je odvijal od 21. do 24. novembra v slovenski prestolnici in je bil v znamenju 100-letnice svoje ustanovitve. Organizacija slavnostnega dogodka je bila zaupana slovenskemu nacionalnemu združenju in pomeni posebno priznanje slovenski elektroenergetski stroki, ki že vrsto let aktivno sodeluje pri reševanju aktualnih vprašanj elektroenergetskega razvoja in ima v mednarodnih strokovnih krogih velik ugled.

Elektroinštitut Milan Vidmar je bil na simpoziju pridruženi sponzor. Naši raziskovalci elektrotehnike so sodelovali pri organizaciji dogodka, z vrhunskimi udeleženci s celega sveta pa so delili svoje znanje in pridobivali novega s področja sodobne elektroenergetike, digitalizacije ter zelene energetske transformacije.

Prezentacija Aleksandra Momirovskega se je nanašala na možnosti vključitve nove jedrske elektrarne Krško 2 v elektroenergetski sistem (EES) Slovenije in na njen vpliv na obratovanje EES Slovenije. Tim Gradnik je predstavil tutorial na temo spremljanja vlažnosti transformatorske izolacije s kapacitivnimi senzorji.

Poleg predstavitve člankov je na konferenci potekalo tudi delo v okviru različnih strokovnih teles. Simon Podkoritnik je kot sekretar študijskega komiteja za kablovode sodeloval pri vodenju sekcije, moderiral tutorial za kablovode ter na zaključni sekciji vseh študijskih komitejev kot poročevalec zastopal sekcijo za kablovode.

Podeljeno je bilo tudi odličje »Fellow member«, ki ga je častno prejel prof. dr. Maks Babuder za več kot 50 let članstva in dela v združenju CIGRE.

Tim Gradnik, skupaj s kolegom Leonom Marušo, je zaslužen tudi za načrtovanje in IT koordinacijo hibridne izvedbe simpozija.

Z aktivnim sodelovanjem naših strokovnjakov EIMV prispeva k reševanju izzivov, ki jih prinaša energetska preobrazba.

Vse objave

20

prisotnosti na mednarodnih trgih

70

let raziskovalno-razvojne dejavnosti

80

strokovnjakov

3

akreditirani laboratoriji

6

specializiranih oddelkov

15000

enot knjižničnega gradiva

2500

izdelanih strokovnih študij

15

aktivnih sodelovanj v domačih in tujih organizacijah