Predstavitev in zagovor Državnega načrta razdelitve emisijskih kuponov za obdobje od 2008 do 2012

November, 2006

V Bruslju je 22. novembra 2006 v okviru Klimatskega komiteja potekalo srečanje Delovne skupine 3 - Trgovanje z emisijami. Na njem je R. Slovenija EU Komisiji predstavila Državni načrt razdelitve emisijskih kuponov za obdobje od 2008 do 2012. Predstavitev je vodila ga. mag. Nives Nared z Ministrstva za okolje in prostor. Srečanja se je udeležil tudi Andrej Šušteršič, ki je EU Komisij pojasnil metodologijo delitve emisijskih kuponov upravljavcem naprav v sektorju proizvodnje električne in toplotne energije. V razpravi so sodelovali predstavniki Velike Britanije, Nemčije, Belgije in še nekaterih drugih držav. Predlagani Državni načrt je bil v tej fazi postopka sprejemanja ugodno ocenjen, saj so prisotni člani zahtevali le manjše popravke in pojasnila.

Vse objave