Novice

Iz Elektrofesta 2018

14, September, 2018

Energetsko opismenjevanje na "sevalni" postaji EIMV danes zastopata mag. Breda Cestnik in mag. Karol Grabner, sodelujeta pa še Vojta Vuga in Peter Osenčič. Predstavitev se osredotoča na nizkofrekvenčna elektromagnetna polja v naravnem in življenjskem okolju. Dijakom demonstrirajo meritev električnega in magnetnega polja omrežne frekvence pri različnih vrednostih napetosti in toka.

Na uradni otvoritvi je v imenu Elektroinštituta Milan Vidmar zbrane nagovoril vodja Oddelka za vplive elektroenergetskih naprav na okolje dr. Primož Hrobat. Poudaril je, da so vplivi elektroenergetskih naprav na okolje, kot so napetost dotika, elektromagnetno sevanje, elektromagnetna združljivost in hrup, vsakdanja tema v elektroenergetskih krogih. V javnosti je vsekakor najbolj znan vpliv elektromagnetno sevanje, ki ga letos dijakom predstavljamo na teoretični, praktični in vizualni način.

Da znanje ne bo izpuhtelo, smo dijake opremili tudi z brošuro o elektromagnetnem sevanju, ki smo jo letos zaradi velikega povpraševanja ponatisnili ter jo izdali še v angleškem jeziku. Ta podaja elektromagnetno sevanje na preprost način, s praktičnimi primeri, tako da se lahko vsak malo poduči o tem področju, kar prispeva h krepitvi energetske pismenosti med ljudmi.

Povedal je, da elektroenergetska podjetja Elektroinštitutu Milan Vidmar zaupajo, da nenehno bdi nad njihovimi objekti s periodičnimi meritvami, ki so v nekaterih primerih tudi osnova za njihovo sanacijo. »Elektroinštitut Milan Vidmar in elektroenergetska podjetja si vseskozi prizadevajo, da so elektroenergetski objekti zgrajeni tako, da so njihovi vplivi na okolje čim manjši, vsekakor pa vedno skladni z veljavno regulativo« je še dodal dr. Primož Hrobat.


Vse objave

20

prisotnosti na mednarodnih trgih

75

let raziskovalno-razvojne dejavnosti

80

strokovnjakov

3

akreditirani laboratoriji

6

specializiranih oddelkov

15000

enot knjižničnega gradiva

2600

izdelanih strokovnih študij

15

aktivnih sodelovanj v domačih in tujih organizacijah