PIES 2009

November, 2009

Med 18. in 20. novembrom 2009 je v Fiesi potekalo posvetovanje PIES (Posvetovanje Informatikov Energetikov Slovenije), na katerem se je predstavil tudi Elektroinštitut Milan Vidmar.Gospod Andrej Souvent je imel predavanji Informatizacija nizkonapetostnega omrežja in Informacijski sistem za vizualizacijo napetostnih profilov in obremenjenosti daljnovodov prenosnega omrežja v realnem času, bil pa je tudi moderator okrogle mize z naslovom: Baza tehničnih podatkov - kako naprej?Za promocijo storitev EIMV pa smo poskrbeli na razstavnem prostoru, kjer smo predvajali različne aplikacije, ki jih izdelujemo na EIMV.

Vse objave