Pametna omrežja, izziv za danes!

Februar, 2010

V torek, 9. februarja 2010, je na GZS v organizaciji Energetika.net potekala konferenca »Pametna omrežja, izziv za danes!«. Strokovne prispevke so predstavili tudi naši sodelavci. Direktor, prof. dr. Maks Babuder, je predaval o viziji razvoja pametnih omrežij v Sloveniji, dr. Janko Kosmač o vlogi inteligentnih omrežij v slovenskem energetskem sistemu, g. Andrej Souvent pa je predstavil prispevek z naslovom: »Storitve za uporabnika - Možnosti za DSM.«
Več o konferenci si lahko ogledate na: www.energetika.net

Vse objave