Novice

EIMV sodeluje v programu PIANOFORTE

08, November, 2022

V juniju 2022 se je pričel izvajati petletni program PIANOFORTE - European Partnership for Radiation Protection Research, v katerega smo vključeni tudi na EIMV. Cilj raziskovalnega partnerstva je izboljšati znanje in spodbujati inovacije na področju varstva pred sevanji za boljšo zaščito javnosti, bolnikov, delavcev in okolja v vseh scenarijih izpostavljenosti ionizirajočemu sevanju.
PIANOFORTE združuje 58 partnerjev, ki predstavljajo 22 držav Evropske unije ter Združeno kraljestvo in Norveško, koordinira pa ga Francoski inštitut za zaščito pred sevanjem in jedrsko varnost (IRSN). Sofinanciran je s strani programa Evropske unije EURATOM in vlad sodelujočih držav. Z raziskovalnimi aktivnostmi, ki se bodo izvajale v njegovem okviru, bo PIANOFORTE prispeval k uresničevanju evropskih politik, kot so evropski načrt za boj proti raku, zeleni pakt za rast ter uresničevanje načrta za zmanjšanje industrijskih in naravnih tveganj.

Vse objave

20

prisotnosti na mednarodnih trgih

75

let raziskovalno-razvojne dejavnosti

80

strokovnjakov

3

akreditirani laboratoriji

6

specializiranih oddelkov

15000

enot knjižničnega gradiva

2600

izdelanih strokovnih študij

15

aktivnih sodelovanj v domačih in tujih organizacijah