Elektrifikacija prometa z osebnimi avtomobili - zakaj?

September, 2018

V septembrski reviji Življenje in tehnika (ŽIT) je izšel 1. del članka z naslovom »Elektrifikacija prometa z osebnimi avtomobili - zakaj?«

Avtorji članka, ki je dostopen v prilogi, so poleg mag. Leona Valenčiča (vodja oddelka Splošna energetika in načrtovanje energetskih sistemov na Elektroinštitutu Milan Vidmar) še mag. Mišo Alkalaj (do upokojitve vodja Centra za mrežno infrastrukturo na Institutu Jožef Stefan), prof. dr. Rafael Mihalič (predstojnik Katedre za elektroenergetske sisteme in naprave ter vodja Laboratorija za preskrbo z električno energijo (LPEE) na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani).

Članek iz revije Življenje in Tehnika

Vse objave