EIMV gostil združenje SITEX.Network

November, 2019

Prejšnji teden (19. - 21. november) smo na EIMV gostili združenje SITEX.Network, ki je imelo redno letno skupščino, na kateri smo sprejeli projekte in aktivnosti, ki jih bomo izvajali v naslednjem obdobju, ter ustrezen finančni načrt. Zanimiva bosta zlasti dva projekta, prvi namenjen primerjavi pristopov pregledov tehnične dokumentacije za odlagališča radioaktivnih odpadkov in drugi, osredotočen na analizo možnosti odlaganja visoko radioaktivnih odpadkov v globinske vrtine, ki se predstavlja kot alternativa geološkim odlagališčem. Združenje bo izvedlo tudi izobraževalni tečaj v treh delih z naslovom »Strokovni pregled varnostne dokumentacije za odlagališča radioaktivnih odpadkov«, ki je namenjen predstavnikom upravnih organov ter pooblaščencem.

Na delavnici z naslovom  »Upravljanje z radioaktivnimi odpadki« smo udeleženci govorili o vlogah upravne funkcije v ravnanju z radioaktivnimi odpadki, povezanih nezanesljivostih in pristopih k njihovi odpravi. Z udeleženci iz 10-ih držav smo iskali odgovore na izzive, s katerimi se srečujemo v vseh državah, saj odlagališče radioaktivnih odpadkov poleg tehničnih izzivov prinaša tudi veliko nasprotovanje javnosti.

Vse objave