Novice

Udeležba na konferenci v Rimu

13, Oktober, 2017

13. oktobra 2017 je v Rimu na Univerzi La Sapienza potekala konferenca, ki je obravnavala naslednje tematike: izkušnje italijanskih TSO in DSO v teku zadnjih dvajsetih let pri delovanju sistemov v stanjih ogroženosti, zlasti pred naravnimi katastrofami (žled, sneg, potresi, poplave, vročina in suša ter požari), obramba pred hudimi posledicami, zagotovitev dobave električne energije v kriznih stanjih in ponovni zagon razpadlega sistema.

Slovenska udeleženca, prof. dr. Maks Babuder (Elektroinštitut Milan Vidmar) in mag. Krešimir Bakič (ELES) sta na konferenci nastopila z referatom »Strengthening the resilience of the Slovenian electric grid considering new approach«. Referat predstavlja izkušnje slovenskega elektrogospodarstva v razmerah naravnih katastrof: specifične obremenitve in posledice ter ukrepe za obrambo pred bodočo ogroženostjo. Posebej je bil prikazan odziv slovenskih TSO in DSO na prizadevanja Evropske komisije in ENTSO-E ter ACER pri uveljavljanju nekaterih novih obratovalnih navodil, zlasti: Network Code on Emergency and Restoration in tudi Network Code on Requirements for Grid Connection of Generators. Pri tem prikazu je bil poudarek na vsebini študij za spoznavanje obnašanja slovenskega sistema kot celote ter njegovih delov v stanjih povečanih obremenitev in specifičnih dinamičnih stanjih.

Vse objave

20

prisotnosti na mednarodnih trgih

75

let raziskovalno-razvojne dejavnosti

80

strokovnjakov

3

akreditirani laboratoriji

6

specializiranih oddelkov

15000

enot knjižničnega gradiva

2600

izdelanih strokovnih študij

15

aktivnih sodelovanj v domačih in tujih organizacijah