Tradicionalni elektroinženirski simpozij - EIS v Šibeniku

Maj, 2013

Od 5. do 8. maja je bil v Šibeniku tradicionalni ELEKTROINŽENJERSKI SIMPOZIJ, na katerem je prof.dr. Maks Babuder predstavil v uvodnem predavanju temo z naslovom: »Iskanje nove paradigme za pripravo tehniške regulative nujne za obvladovanje projektiranja, graditve, obratovanja in vzdrževanja elektroenergetskih naprav, napeljav in postrojev.«


V predavanju, ki je natisnjeno v Zborniku predstavljenih del, je izpostavil nekaj izbranih vprašanj glede priprave tehniške regulative (Tehničnih predpisov in Standardov) v manjših državah Evropske skupnosti. Posebej je omenjeno in komentirano stanje na elektrotehniškem področju v Republiki Sloveniji. Prikaz je namenjen še posebej iskanju nove paradigme pri sistemskih rešitvah s ciljem čim hitrejšega uvajanja novih tehničnih in tehnoloških rešitev na področju proizvodnje, prenosa in distribucije električne energije.

Vse objave