CIGRE seminar "nadzemni vodi"

Maj, 2012

V okviru CIGRE študijskega komiteja B2, ki se ukvarja s celotno problematiko, in gostovanja CIGRE B2 svetovalne skupine 4 "Električni parametrov prenosnih vodov", je bil 28. maja na Bledu organiziran enodnevni seminar, ki je obravnaval problematiko nadzemnih vodov.

Udeležili so se ga slovenski in tuji strokovnjaki, ki so imeli priložnost izmenjevanja izkušenj in izboljšanje svojega znanje. V okviru seminarja je prof. dr. Maks Babuder predstavil raziskovalno delo, ki ga opravlja Elektroinštitut na tem področju.

Vse objave