Novice

Izjava in pojasnilo k Načelnemu mnenju št.74 Komisije za preprečevanje korupcije

10, Marec, 2007

Na osnovi zadnjega odstavka omenjenega načelnega mnenja, kjer je naveden tudi Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV), podajamo izjavo za osvetlitev dejstev.

Za izdelavo presoje vplivov na okolje za vetrno elektrarno Volovja reber (delni PVO) je EIMV sklenil pogodbo z Nacionalnim inštitutom za biologijo (NIB). Omenjeni inštitut je za potrebe delnega PVO izdelal:

Študijo preletov ptic na območju Volovje rebri in ocene vpliva morebitne izgradnje vetrnic ter povezovalnega 110 kV daljnovoda na njihove populacije, vmesno poročilo - ptice pozimi, št. 75/2004, 28.januar 2004, dopolnjeno 10.2.2004, kjer so navedeni:
koordinator projekta: dr. Davorin Tome, univ. dipl. biol. (NIB),
sodelavca: Dare Šere (PMS - Prirodoslovni muzej Slovenije), Al Vrezec (NIB)
Poročilo o vplivih na okolje za izgradnjo vetrne elektrarne na območju Volovje rebri in povezovalnega 110 kV daljnovoda, segment:ptice, končno poročilo, št. 692/2004, julij 2004, kjer so navedeni:
avtor poročila: dr. Davorin Tome,
zahvala za strokovno pomoč: Dare Šere, Andrej Sovinc, Al Vrezec

EIMV je na osnovi Splošnega pooblastila za izdelavo poročila o vplivih na okolje (MOP, ARSO, št. 35401-42/2002, SP 34-49 z dne 5. 8. 2002) izdelal naslednje tri dokumente:

Poročilo o vplivih na okolje za izgradnjo vetrne elektrarne na območju Volovje rebri in povezovalnega 110 kV daljnovoda, Študija preletov ptic na območju Volovje rebri in ocene vpliva morebitne izgradnje vetrnic ter povezovalnega 110 kV daljnovoda na njihove populacije, vmesno poročilo, EIMV, Ref. št. 1639, Ljubljana, 2004;Poročilo o vplivih na okolje za izgradnjo vetrne elektrarne na območju Volovje rebri in povezovalnega 110 kV daljnovoda, Študija preletov ptic na območju Volovje rebri in ocene vpliva morebitne izgradnje vetrnic ter povezovalnega 110 kV daljnovoda na njihove populacije, končno poročilo, EIMV, Ref. št. 1673, Ljubljana, 2004;Presoja vplivov na okolje za vetrno elektrarno na Volovji rebri in povezovalni 110 kV daljnovod, povzetek ocen vplivov na okolje za segment naravno okolje, EIMV, Ref. št. 1657, Ljubljana, 2004.

Ker so se vsi trije dokumenti EIMV nanašali izključno na metodološko obravnavo dokumentov, ki jih je izdelal NIB, so se kot avtorji navajali izdelovalci, ki so sodelovali iz EIMV, kakor tudi izdelovalci, ki so bili navedeni v poročilih NIB. Zaradi avtorskih pravic in velike strokovne teže, ki jih imata poročili NIB, bi izpuščanje sodelavcev NIB pomenilo prevzemanje avtorstva in odgovornosti za podatke in strokovne odločitve, ki jih je izdelal NIB.

V podobnih primerih je strokovna praksa EIMV, da zmeraj navaja vse sodelavce, ki so navedeni pri podizvajalcih in tudi strokovno odgovarjajo za svoje segmente dela.

Delo, ki ga je opravil EIMV pri omenjenih referatih (št. 1657, 1673, 1639), je bila izbira najustreznejših strokovnih sodelavcev za področje ptic, ki so svoje rezultate podali pod strokovno inštitucijo NIB, in dobljene rezultate obdelali glede na predpisane metodologije, za katere je EIMV imel ustrezna pooblastila.

Vse objave

20

prisotnosti na mednarodnih trgih

75

let raziskovalno-razvojne dejavnosti

80

strokovnjakov

3

akreditirani laboratoriji

6

specializiranih oddelkov

15000

enot knjižničnega gradiva

2600

izdelanih strokovnih študij

15

aktivnih sodelovanj v domačih in tujih organizacijah