Novice

IMENOVANJE DIREKTORJA

30, April, 2010

Novo imenovani direktor, gospod dr. Boris Žitnik, je z današnjim dnem prevzel vodenje inštituta. Dr. Boris Žitnik, univ. dipl. inž. el. je rojen leta 1970 v Mariboru. Na EIMV je zaposlen od leta 1998. V teh letih je prehodil pot od raziskovalca do vodje Oddelka za visoke napetosti in elektrarne in pomočnika direktorja. Je član številnih domačih in mednarodnih strokovnih organizacij, aktiven je tudi na področju izobraževanja. S svojimi znanstvenimi in strokovnimi prispevki je sodeloval na več uglednih konferencah in simpozijih.

Po štirih mandatih se z direktorskega mesta poslavlja gospod prof. dr. Maks Babuder, univ. dipl. inž. el., ki je s svojim dolgoletnim vodenjem odločilno pripomogel, da je inštitut postal vodilna elektroenergetska organizacija pri nas. Svoje obsežno strokovno delo bo še naprej nadaljeval v okviru inštituta in s tem prispeval k še nadaljnjemu uspešnemu delu in razvoju celotne slovenske elektroenergetike.

Vse objave

20

prisotnosti na mednarodnih trgih

75

let raziskovalno-razvojne dejavnosti

80

strokovnjakov

3

akreditirani laboratoriji

6

specializiranih oddelkov

15000

enot knjižničnega gradiva

2600

izdelanih strokovnih študij

15

aktivnih sodelovanj v domačih in tujih organizacijah