Novice

PREDSTAVITEV AVTOCESTNEGA PROJEKTA PRIMORSKA

15, Februar, 2007

V začetku februarja smo se srečali predstavniki Družbe za avtoceste RS, Družbe za svetovanje in inženiring in Elektroinštituta Milan Vidmar. Predstavljen nam je bil AC Projekt Primorska, in sicer pregled do sedaj opravljenih del in plan izgradnje avtocest in hitrih cest primorskega kraka v naslednjih letih.

Elektroinštitut Milan Vidmar aktivno sodeluje pri izgradnji avtocest in hitrih cest na področju Slovenije. Izvajamo meritve in preglede ozemljitvenih sistemov, sodelujemo pri prevzemih opreme, izdelujemo strokovna mnenja o ustreznosti naprav in tehničnih rešitev ter strokovne ocene za elektro-strojno opremo predorov in posameznih odsekov avtocest po zaključku del.

Vse objave

20

prisotnosti na mednarodnih trgih

75

let raziskovalno-razvojne dejavnosti

80

strokovnjakov

3

akreditirani laboratoriji

6

specializiranih oddelkov

15000

enot knjižničnega gradiva

2600

izdelanih strokovnih študij

15

aktivnih sodelovanj v domačih in tujih organizacijah