Kolokvij "Performance of conventional and new materials for high voltage apparatus"

Oktober, 2009

V Budimpešti se je 20.-25. septembra 2009 v okviru mednarodnega srečanja komitejev CIGRE SC D1 (http://www.cigrescd1.com/) zgodil kolokvij "Performance of conventional and new materials for high voltage apparatus". Na kolokviju so sodelovali strokovnjaki iz Evrope, Amerike, Azije in Avstralije. Iz Elektroinštituta je svoj strokovni prispevek z naslovom "Performance comparison of on-line transformer monitoring indicators with conventional transformer oil tests" predstavil g. Tim Gradnik. mag. Maja Končan-Gradnik se kot slovenska predstavnica komiteja CIGRE SC D1 "Materials and Emerging Test Techniques" udeležila letnega zasedanja CIGRE SC D1 kot tudi sestankov delovnih skupin, ki obravnavajo področje razvoja in diagnostike izolacijskih materialov ter novih tehnologij v elektroenergetiki. Povzetke referatov iz kolokvija si lahko ogledate v povezavi.

Vse objave