Novice

Konferenca GROUND'2016 & 7th LPE in zbor CIGRE WG C4.23 (tehnični komite)

18, Julij, 2016

V Porto de Galinhasu v Braziliji je od 4. 6. do 9. 6. 2016 potekala mednarodna konferenca GROUND'2016 & 7th LPE, namenjena vsem raziskovalcem, ki delujejo na področju analiz zanesljivosti obratovanja daljnovodov, raziskav atmosferskih razelektritev, detekcije in lokalizacije atmosferskih razelektritev ter ozemljilnih sistemov.

Referat z naslovom “Reliability of the Double Barrel-Shaped 400 kV Transmission Line with one or Two Ground Wires Regarding Lightning Overvoltages” je predstavil Simon Podkoritnik s soavtorji: Borutom Vertačnikom (ELES), Matevžem Perhavcem in Goranom Milevom.

V okviru konference je zasedal tudi zbor tehničnegakomiteja CIGRE WG C4.23 v Porto de GalinhasBrazilija, na katerega je bil povabljen tudi naš sodelavec Simon Podkoritnik. Predlagan in potrjen je bil za člana skupine, kar za nas pomeni veliko priložnost, da se pokažemo svetu in še bolj povežemo z največjimi strokovnjaki na tem področju.

Glavna naloga skupine je določitev vodila »Guide to procedures for estimating the lightning performance of transmission lines«, ki bo inženirjem po svetu pomagalo pri izvajanju analiz zanesljivosti obratovanja daljnovodov iz vidika udarov strel. Vodilo bo vsebovalo metode, po katerih se analiza izračunava, določitev začetnih pogojev in minimalne zahteve, ki jih potrebuje inženir za izvedbo pri izvajanju izračunov in simulacij.

Vse objave

20

prisotnosti na mednarodnih trgih

75

let raziskovalno-razvojne dejavnosti

80

strokovnjakov

3

akreditirani laboratoriji

6

specializiranih oddelkov

15000

enot knjižničnega gradiva

2600

izdelanih strokovnih študij

15

aktivnih sodelovanj v domačih in tujih organizacijah